Ballerup er med i fremtidens busplaner
busholdeplads_malmparken_9.jpg
Busserne skaber i forvejen en del trafikale knuder ved Malmparken Station, men i fremtiden kan der blive bedre plads. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller
Trafik Selvkørende busser og hurtig offentlig transport til erhvervsområder er nu på tegnebrættet i Ballerup.

Forventningen var stor og glæden ligeså, da Trafik- og Miljøudvalget i midten af august satte sig for at skyde penge i en forundersøgelse af selvkørende busser mellem Malmparken og Lautrup erhvervsområdet.

Men Venstre kunne ikke medvirke til planerne, og da det viste sig, at pengene skulle tages af budgetmidler, så blev den socialdemokratiske gruppe i økonomiudvalget enige om at droppe planerne.

Dermed så det ud til, at planerne om selvkørende busser og den såkaldte BRT (Bus Rapid Transit)-plan med en speciel vognbane til bustrafik mellem Malmparken og Lautrup måtte lade vente på sig.
Men nu ser det ud til, at planerne alligevel kan sættes i gang.

Ballerup sidder med

I mellemtiden har Movia og Vejdirektoratet kastet sig over ideen og vil nu søge transportministeriets ’pulje til investeringer i kollektiv trafik’ om medfinansiering til en såkaldt højklasset busløsning, som BRT-planerne også hedder.

Nu skal Ballerup Kommune ikke skyde penge ind i projektet, men er dog inviteret til at sidde i arbejdsgrupper og en styregruppe på administrativt niveau.

Dermed er Ballerup alligevel i gang med at se på fremtidens offentlige busløsninger i det store erhvervsområde, hvor over 20.000 personer dagligt pendler ind og ud af kommunen, hvilket giver et stort pres på infrastrukturen. Derfor vil en løsning med specielle vognbaner til busser og selvkørende transport være med til at øge tilgængeligheden for de mange pendlere og samtidig skabe plads til udbygning af erhverv i området.

»Planerne blev drøftet i økonomiudvalget og vi blev enige om, at det var budgetmidler, som vi skulle bruge til forundersøgelsen og derfor ville vi hellere drøfte det nærmere. Jeg synes, det var ærgerligt. Men siden er der så kommet gang i planerne alligevel fordi Movia og Vejdirektoratet har fundet interesse for planerne og vil gå ind i det.

Nu er vi så med ved bordet, men uden at skyde penge i det. Det glæder mig, at vi alligevel kan få sat gang i de planer og at vi har indflydelse på processen alligevel,« siger Hella Hardø Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Mere plads

At Movia og Vejdirektoratet har fattet interesse for området bunder i, at det er et af de største erhvervsområder i Danmark og at man her kan få afprøvet, hvordan fremtidens offentlige trafik kan tilrettelægges i erhvervsområder.

Helt konkret betyder en højklasset offentlig trafikforbindelse, at en vognbane er forbeholdt offentlig bustrafik og at der eventuelt etableres en selvkørende bus mellem Malmparken Station og den nordlige del af Lautrupgård med få centrale stoppesteder. Det vil efter den trafikfaglige vurdering forbedre fremkommeligheden for alle busser på strækningen.

For samtidig at forbedre fremkommeligheden for biler, forudsættes det, at kørebanearealet udvides.

Med hensyn til den selvkørende bus, så skulle teknologien være på plads indenfor fem år og derfor vil et scenarie med selvkørende busser med 30-40 passagerer med hastigheder på til 70 kilometer i timen være med i forundersøgelsen.

De selvkørende busser er dog ikke en forudsætning for, at projektet kan blive til noget, men bidrager til en billigere driftsøkonomi, hvis det kan realiseres.

»Vi er stadig i et tidligt stadie, men jeg er glad for, at vi måske kan finde en løsning på problemet og måske få den store trafikale helhedsplan i gang,« siger Hella Hardø Tiedemann.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *