Total uorganiseret udskiftning af lysmaster
Debat Nu er det snart mere end syv måneder siden at arbejdet med at modernisere vejbelysningen blev påbegyndt, og den fastsatte dato for færdiggørelsen er i øvrigt overskredet.

Størsteparten af de syv måneder har vi været helt uden belysning. Det har bestemt ikke været tryghedsskabende i området, og en del indbrud har der da også været, måske ikke flere end der plejer, men jeg kender ikke statistikken.

Nu har vi for nyligt fået tændt for noget lys på Ågesdalsvej – tak for det.

På Ågesdalsvej mangler to lysmaster helt endnu, en lyser men er skæv, en anden lyser ganske fint men er skjult imellem træer og grene, så den har meget lidt funktion. De øvrige på vejen lyser fint med en god spredning.

En af de manglende lysmaster har ligget ved udgravningen i snart et par måneder, og den som skal etableres lige overfor nr. 5 mangler helt. Her er der hverken gravet eller påbegyndt – andet end at man har efterladt noget afspærringsmateriel på fortovet. Bliver der i det hele taget etableret en lysmast her overfor nr. 5, det ser faktisk ud til at den er glemt?

Hele forløbet finder jeg meget mangelfuldt, totalt uorganiseret og uden plan. Hele vinteren har vi været uden belysning, midt i pinsen blev vores vej så gravet op og efterladt igen med adskillige uafsluttede udgravninger. Efter et par uger vendte man så tilbage i weekenden og fortsatte. Dette gentog sig et par weekender, hver gang uden at afslutte det påbegyndte.

I adskillige uger har vejen været delvist afspærret af jordbunker. Dette er selvfølgelig uundgåeligt, når der arbejdes, dog undrer man sig til sidst over, hvad der sker, når den samme bunke ligger i tre-fire uger uden anden aktivitet. Advarselslampen endte da også med at løbe tør for strøm.

Hvornår kan vi forvente at få afsluttet det igangværende arbejde med eksisterende og manglende lysmaster på Ågesdalsvej?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *