Mangel på idrætsfaciliteter i Måløv
Debat Manglen på indendørs idrætsfaciliteter i Måløv bliver mere og mere akut.

Antallet af idrætsudøvere i Måløv-bydelen vokser år for år. Det er en naturlig konsekvens af den udbygning af boligområder, som er sket.

Desværre er udbuddet af indendørs idrætsfaciliteter ikke øget tilsvarende. Faktisk er kapaciteten af hal-tid ikke øget siden 1981, da Østerhøjhallen blev bygget.

Nogle vil måske indvende, at der blev bygget en ny Måløvhal i 2003. Men denne var blot en erstatning for gymnastiksalen på Måløv skole, som blev nedlagt året efter.

Når man planlægger en byudvikling, som den der er foregået i Måløv, så burde det være en selvfølge, at man tager højde for alle de aspekter og behov, som dette medfølger i form af vej- og stinet, butikker, skoler, institutioner, kultur og idrætsfaciliteter m.m. Men i Måløv har man tilsyneladende glemt idrætsfaciliteterne.

Hvis man sammenligner kapaciteten af indendørs idrætsfaciliteter i de tre bydele, Skovlunde, Ballerup og Måløv, så er der i Måløv et underskud, der stort set kunne udlignes ved at flytte en hal fra Ballerup til Måløv.

Idrætsforeningerne i Måløv har et godt samarbejde, og det lykkes dem hvert år, at fordele den begrænsede haltid mellem sig. Men det betyder, at man i Måløv ikke kan tilbyde udøverne samme mængde træningstid, som man kan i Ballerup- og Skovlunde bydelene.

Specielt er det et problem at tilbyde børn og unge den træningstid, de har brug for, og som foreningerne hellere end gerne ville give dem. Foreningerne mener ikke, at det er løsningen at sende Måløvs børn til træning i Ballerup-haller, hvor der er ledig kapacitet. Afstanden er for stor, og transport med det offentlige er omstændelig, hvilket ville få mange til at falde fra.

Det er derfor et stort ønske fra idrætsklubberne i Måløv, at der bliver bygget en ny hal i området. Det mest optimale vil være, hvis den bliver placeret i Måløv Idrætspark, således at der kan opnås en frugtbar samhørighed mellem udøverne af de forskellige idrætsgrene.

At der ikke er økonomisk råderum til at anlægge en ny hal må tilbagevises som et spørgsmål om prioritering.

4 kommentarer om “Mangel på idrætsfaciliteter i Måløv”

 1. Martin Edens siger:

  Karsten,

  helt enig og det ville være oplagt at bruge det areal som i øjeblikket bruges til grusbanen, til at opføre en ny multihal. Grusbanen står i forvejen ubenyttet hen efter at kunstbanen er blevet anlagt.

  /Martin

 2. Karsten Kriegel siger:

  Ikke hvis man spørger Måløv Boldklub.

 3. Martin Edens siger:

  Karsten, siger du den ikke står ubenyttet hen eller ?

 4. Karsten Kriegel siger:

  Det har jeg ingen kendskab til, men jeg henholder mig til, Boldklubben tidligere har givet udtryk for ift. benyttelse af banen.

Skriv et svar til Martin Edens Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *