Har DN plads til naturen?
Debat Kære Bjarne Frimand Skov

Tak for dit svar i Ballerupbladet om Sømosen, hvor du ganske rigtigt argumenterer, at der primært er tale om braklagt landbrugsjord. Efter mange års braklægning og kontroversiel naturpleje har naturen dog vundet indpas.

At området ikke bidrager til biodiversitet, og udelukkende har rekreativ værdi for områdets beboere betvivler jeg stærkt.

Artsrigdommen særligt vedrørende fuglelivet i Sømosen er de sidste 30 år faldet betragteligt. Ved oplandets bebyggelse har selve mosens dyreliv mistet fourageringsområder, og yderligere bebyggelse som planlagt vil indskrænke disse igen. For naturen har brug for plads!

Vi er flere der venter i spænding på undersøgelserne om konsekvenserne for dyre- og planteliv.
Mener Danmarks Naturfredningsforening, at det planlagte byggeri ikke vil få nogen indflydelse på dyre- og plantelivet i Sømosen?

Og er Danmarks Naturfredningsforenings dagsorden ikke natur i al almindelighed, men kun sjældne arter og særlige naturområder?

1 kommentar om “Har DN plads til naturen?”

  1. Naturen mangler plads i Danmark.
    Og om noget:
    Vi skal bevare den natur som er tættest på flest borgere.

    Bevar Sømosen, Bevar Utterslev Mose, Bevar Amager Fælled.
    Bevar Biodiversitet og den gratis vilde velfærd og sundhed som naturen giver.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *