Mere frihed til skolerne
Debat For en måneds tid siden kom den længe ventede evalueringsrapport om skolestrukturen i Ballerup Kommune.

Dette medførte en meget rosende omtale her i Ballerup Bladet, hvor blandt andet udvalgsformand Peter Als nærmest ikke kunne få armene ned over den efter hans opfattelse meget positive evaluering.

Heldigvis er der efterfølgende kommet lidt mere nuancerede holdninger frem fra de faglige organisationer, idet rapporten også på mange punkter udtrykker væsentlig plads til forbedringer.

Noget af det, der falder i øjnene i rapporten, er de meget få forældre og elever, der har bidraget til evalueringen. Det er selvfølgelig godt, at skoleforvaltningen og en række medarbejdere har deltaget, men det er trods alt eleverne og deres forældre, som det drejer sig om.

En af rapportens konklusioner er, at skolerne efterspørger mulighed for at tilpasse skoletilbud til de lokale forhold og lokal beslutningskompetence til for eksempel selv at kunne definere antallet af spor og afdelinger på matriklerne og behovet for klassesammenlægninger.

Jeg er helt enig. Allerede inden rapporten forelå, har jeg efterlyst større selvbestemmelse og frihed til de enkelte skoler, så de kan tilpasse skolen efter de lokale ønsker og forhold, i stedet for at beslutningerne centraliseres på rådhuset. Jeg er glad for, at det nu også står i rapporten, så kan vi håbe på, at der nu er politisk vilje til at gøre noget ved det.

En del af den lokale selvbestemmelse bør også omfatte muligheden for at afkorte skoledagen og erstatte nogle timer med to lærer-ordning. Over halvdelen af landets kommuner har kortet skoledagen af i en eller flere klasser, men det politiske flertal i Ballerup ønsker ikke at skoledagens længde skal udfordres og har sagt nej, da en klasse har søgt om det.

Denne mulighed skal lægges ud til skolerne selv at beslutte, hvis der lokalt er et ønske om at afkorte skoledagen.
Evalueringsrapporten er nu sendt i høring hos bla. skolebestyrelserne og jeg håber meget, at de vil benytte muligheden for at fremkomme med deres svar, hvis de også ønsker mere lokal selvbestemmelse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *