Forslag til studieboliger på DTU Diplom
Boliger-på-indkøbscentret-Kronen-ved-Vanløse-station-copy.jpg
Man kunne hente inspiration fra boligbyggeriet på taget af indkøbscentret Kronen i Vanløse. Foto: Bent Møller Rasmussen.
Debat Der er et ønske om at opføre et større antal boliger til studerende, forskere og medarbejdere med tilknytning til områdets virksomheder samt familieboliger i ny bebyggelse ved DTU Diplom.

En realisering af disse byggeønsker kræver et ændret plangrundlag og diskussionen om antal og placering af op mod 300 nye boliger er modsætningsfyldt. Her kommer et forslag, der forsøger at tilgodese flere parter.

Forslaget til etablering af de op mod 300 nye boliger bygger på princippet om fortætning og genanvendelse.

Idéen er at aktivere DTU-bygningens store tagflade og opføre ny bebyggelse dér. Hvis det teknisk er muligt, kan der opføres en mindre by i form af en tæt-lav bebyggelse med et særligt, socialt fællesskab. Bebyggelsen kunne bestå af for esempel bygninger i 1-2 etager med stier og små torve, der binder boligerne sammen (se foto).

Adgangen til tagfladen kan foregå fra trapper placeret på facaden mod p-areal. Nye og eksisterende tagflader, der ikke bruges til byggeri eller stier, kan forsynes med sedumtag.   

Fordele ved realisering af byggeri på denne måde vil blandt andet være:

  • Naturområder og landskab nord og øst for DTU-bygningen vil være uberørt og p-arealet intakt.
  • Boligerne placeres tæt på universitetet og understøtter et tæt studie- og bomiljø.
  • Bebyggelsen giver et sluttet fællesskab ind ad til og med gode udsigtsforhold over landskabet bl.a. til Sømosen.
  • Det antages, at let byggeri opført på eksisterende betondæk(=tag) eventuelt med brug af DTU-bygningens infrastruktur (el, vand, spillevand) vil gøre byggeriet billigere sammenlignet med nybyggeri på jomfruelig jord.
  • Boligerne kan opføres i etaper og byggematerialer hejses op fra p-areal efter behov.
  • Et sedumtag øger den biologiske mangfoldighed til gavn for visse insekter og fugle. Sedumtage tilbageholder og mindsker afvandingen med op til 50% og aflaster kloakker og modvirker oversvømmelse.

Den foreslåede fortætning kan tilgodese ønsket om styrkelse af et ganske særligt campusmiljø samtidig med, at de naturmæssige og landskabelige værdier i området bevares urørt mellem DTU og Sømosen. For Ballerup Kommune vil det have stor værdi at få styrket det nuværende universitetsmiljø og gjort denne del af byen til et aktivt bymiljø i weekenden og efter kl. 16 på hverdage.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *