Forældre: Sæt så den folkeskole fri
sure_forældre_3.jpg
Der mangler lokal medbestemmelse, og så er idéen om to skoler samlet i én distriktsskole forkert. Det mener i hvert fald de tre forældre fra Skovlunde Skole Syd, Trine Windekilde (t.v), Christel Wilms (i midten) og Lisbeth Heiber Sørensen, som tilsammen har otte børn i skolesystemet. Foto: Flemming Schiller
skolestruktur Tre forældre fra Skovlunde Skole Syd kan ikke se fordelene ved den nye skolestruktur. Især den manglende selvbestemmelse og to skolematrikler bekymrer dem.

Den nye skolestruktur i Ballerup er blevet evalueret og har fået mange ord med på vejen. Både politikerne og den kommunale administration har givet deres positive besyv med, mens Ballerup Lærerforening og BUPL Storkøbenhavn har haft de kritiske briller fremme i deres vurdering af strukturevalueringen. Men dem som i den grad også berøres af strukturen er forældrene og deres børn, der hver dag går i skolen.

Vi har mødt tre forældre fra Skovlunde Skole Syd, der alle har børn i skolen i forskellige aldre og som også har kritiske ting at sige om strukturen. Og meldingen er klar: Der er mange ting, der fungerer godt i Ballerups folkeskole, men især indførelsen af distriktsskoler får høvl. Og så efterspørger forældrene i den grad, at skolerne selv må bestemme mere selv.

Føler sig ekskluderet

»Vi oplever, at elever udskolingen bliver flyttet fra én matrikel til en anden. Der er nogen, som ønsker det og det er fint nok, men vi har indtryk af, at der er mange elever, der ikke ønsker at blive flyttet over på en anden skole. De begynder allerede i 6. klasse at bekymre sig om, hvor de skal gå Det er det samme som at flytte skole. Samtidig flytter lærerne ikke med, så eleverne skal også have nye lærere. Der er ofte en helt anden kultur på de forskellige skoler og der er ingen tvivl om, at en del elever føler sig ekskluderet, når de skal over på en anden skole. Det er ikke noget, som vi er blevet spurgt om, det er bare trukket ned over hovedet på os. Der er ingen tvivl om, at det forstærker den tendens, at flere flytter deres børn til privatskoler,« siger Christel Wilms, som er mor til tre børn i folkeskolen og sidder i skolebestyrelsen på Skovlunde Skole Syd.

Hun suppleres af Trine Windekilde, også mor til tre, blandt andet en datter i 7. klasse, der netop har oplevet at blive flyttet.

»Vores datter oplevede at blive flyttet fra én matrikel til en anden og det var ikke nogen rar oplevelse. Det handler måske også om alderen, men hun oplevede i hvert fald at være udenfor et fællesskab, som hun ellers var en del af på sin ’gamle’ skole. Selvom der rent geografisk ikke er ret langt, så er det altså to forskellige skoler, selvom man kalder den én distriktsskole« siger Trine Windekilde. og fortsætter:

Den optimale løsning i min optik ville være, at have en samlet udskoling, så der er en form for kontinuitet i de år. Det ville være en optimal løsning, sådan som det ser ud nu,« siger Trine Windekilde, men de andre to er mere skeptiske overfor en samlet udskoling.

Lærere gør det godt

Lisbeth H. Sørensen har to børn i indskolingen og kan tilslutte sig kritikken af, at man har to skoler, som man vil ’lege’ er én skole. Hun understreger, at det ikke handler om lærerne.

»Det er ikke en kritik af lærerne. De gør rigtig mange gode ting i hverdagen. Det er politikerne og deres struktur, der er problemet. Vi bor lige ved siden af skolen her, men måske skal vores børn så gå lige forbi den og hen til en anden skole længere væk. Det er ret fjollet og viser, at det er beslutninger, der er taget langt væk fra virkeligheden,« siger Lisbeth H. Sørensen.

Udover, at forældrene har et problem med de to matrikler, så går kritikken på beslutningsprocessen. De mener alle tre, at beslutningerne er taget fra skolerne og flyttet til centraladministrationen.

»Skolerne skal bestemme mere selv og tage beslutninger tæt på deres egen hverdag. Vi føler helt klart, at beslutningerne er flyttet væk fra den enkelte skole og den nære ledelse. Man kunne måske have to skoler med en fælles ledelse, der skal tænke overordnede tanker og så træffe de nære og daglige beslutninger på den enkelte skole. Vi ønsker ganske enkelt mere medbestemmelse,« siger Christel Wilms og nævner et konkret eksempel på, hvordan ensretningen får faglige konsekvenser.

»Fransk som fag forsvandt på Skovlunde Skole Syd, fordi det havde man ikke på Nord. Hvorfor måtte man ikke have det tilbud? Det er som om, at ensretningen skal følge den laveste fællesnævner. Al forandring er ikke nødvendigvis godt,« pointerer Christel Wilms.

Frygter elevflugt

Alle tre forældre er bekymrede for en endnu større elevflugt fra folkeskolen i fremtiden, hvis man ikke giver forældrene større valgfrihed og medbestemmelse over deres børns fremtid.

»Vi lever i en tid, hvor folk vil træffe deres egne valg, ellers flytter de deres børn. Det kan man mene meget om, men sådan er det. Vi kan allerede nu se, at mange elever forsvinder i overgangen til udskolingen og det betyder at vi faktisk kunne reducere antallet af klasser på kommende 7. årgang fra 6 til 4 klasser, men nu er der altså blevet dannet fem nye klasser, selvom erfaringen fra sidste år siger at endnu flere elever på årgangen højst sandsynligt vil finde et alternativt skoletilbud henover sommeren. Det er helt vildt. Det synes jeg, viser en klar tendens. Jeg er alvorligt bekymret for folkeskolen,« siger Christel Wilms.

Lisbeth H. Sørensen opsummerer forældrenes ønsker og håb:

»Sæt nu den skole fri og giv forældre og den enkelte skoleledelse frie valg. Hvad er det positive ved de her store skoler? Tendensen i samfundet går igen mod mindre enheder, så hvorfor denne stordrift. Det handler jo i sidste ende om økonomi. Men det kan have store omkostninger,« siger hun, mens de andre nikker samstemmende.

Det er meget sandsynligt, at de tre er blandt de fremmødte, når Ballerup Kommune torsdag den 28. juni har inviteret skolebestyrelserne til møde om den nye evaluering af skolestrukturen, til en debat, der at dømme ud fra denne samtale, kan blive både interessant og skarp.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *