Evaluering af skolestrukturen i Ballerup
Debat Skolerne i Ballerup blev struktureret på en ny måde i 2015.

Nu er den nye skolestruktur evalueret og sendt i høring, hos skolebestyrelserne, MED-udvalg og faglige organisationer. Jeg er enormt spændt på tilbagemeldingerne, for jeg har på ingen måde læst rapporten på den samme positive måde som den gengives i Ballerup Bladet.

I evalueringen er to ting jeg hæfter mig særligt ved.

1: BFO’erne er blevet et appendix til skolerne. Dette svarer fint til den oplevelse, jeg har fra de sager, der har været på dagsordenen i Børne- og Skoleudvalget i de fem måneder jeg har siddet i det udvalg. Og i særdeleshed fra den periode, hvor jeg sad i BFO-rådet på Måløv Skole (nu Måløvhøj), hvor vi reelt ingen beføjelser havde og endte med at ansøge om at nedlægge os selv, fordi ressourceforbruget i form af ledelsestimer var spild af gode ressourcer.

Jeg er slet ikke i tvivl om, at BFO’ernes vigtige arbejde med børnenes relationer, den frie leg og ikke mindst pædagogernes indsats for børnenes trivsel, skal vægtes langt højere.

Jeg har selv været så heldig at opleve hvordan pædagog Mette Bidstrup i min søns klasse har gjort en markant forskel for min søn, da han havde rigtig svært ved at takle de lange skoledage. Et billede der går igen alle de steder, hvor jeg ser pædagogerne i fuldt sving.

2: Styrelsesvedtægten. Detailstyringen har taget overhånd. Lærere, pædagoger, ledelse og bestyrelse har behov for langt større handlerum, så de kan udvikle skolerne, på den måde, der passer i det enkelte distrikt – og dermed opfylde Folkeskolens formålsparagraf.

Evalueringen har altså udelukkende bestyrket mig i min holdning til, at styrelsesvedtægten skal revideres. Skolerne skal have langt større beslutningskompetence og handlefrihed.

Derudover er der rigtig mange mislyde i rapporten, som jeg forventer de faglige organisationer, MED-udvalg og skolebestyrelser vil kommentere, nu hvor evalueringen er sendt i høring, så vi politikere i kommunalbestyrelsen kan få et endnu bredere og mere kvalificeret billede af skolestrukturen, dens svagheder og styrker.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *