DN er ikke fraværende
Debat I Ballerup Bladet skriver Timm Hansen, at Danmarks Naturfredningsforening er fraværende i sagen om Sømosen.

Det er rigtigt. DN Ballerup har holdt sig ude af den offentlige debat vedrørende Campus ved DTU, men vi følger sagen nøje, og vi har givet vores høringssvar til lokalplanen.

Høringen går på, om det planlagte område, der i dag er udlagt til erhverv, i stedet kan lokalplanlægges til et boligområde med kollegieboliger. Høringen går ikke på, hvorvidt det skal være et naturområde.

Det er sådan, at området er udlagt til erhvervsbyggeri. Det ligger under planloven, og i erhvervsområder kan vi ikke gøre ret meget. Planloven er en plan for byggeri i områder udlagt til erhverv. Lokalplan bruges til planlægning af boliger og endeligt er der det åbne land, hvor andre love gælder.

Vi er som høringspart nødt til at følge gældende lovgivning, og planloven er i dette tilfælde afgørende. Man kan ikke udtage et område, der er planlagt til bebyggelse og vedtage, at det ikke må benyttes. Det kan Ballerup Kommune heller ikke.

En undtagelse vil være, hvis der er værdifuld og bevaringsværdig natur, og derfor har vi bedt om en konsulentundersøgelse af områdets betydning for den fredede Sømose. Vi afventer den endelige konsulent-rapport.

Det er nok ikke sandsynligt, at der findes særlig bevaringsværdig natur i dette område, da det er en blanding af tidligere dyrket landbrugsjord og affaldsjord fra DTU’s opførelse, der danner grunden – og en del har tidligere været brugt til letbaneforsøg.

Vi har i vores høringssvar lagt vægt på, at bebyggelsen skal lægges vest for DTU og i det nordvestlige hjørne, og at søbeskyttelseslinien bliver overholdt. Vi har endnu ikke set planer, der ikke overholder disse kriterier.

Området ved DTU har hele tiden været planlagt bebygget. Et salg til erhverv kan desværre betyde en lukning for offentlig adgang. Derfor mener vi, at en lokalplan for området i stedet kan fremtidssikre nærområderne ved Sømosen og vil være den mindst skadelige for området.

Desuden var netop planerne for campus ved DTU emnet for vort årsmøde den 11. november.

Så selv om DN Ballerup ikke har deltaget i den offentlige debat, har vi bestemt ikke været fraværende i sagen om Sømosen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *