Vi har samlet faktuelle oplysninger
Debat Kære Hella. Du afslutter dit svar til Thomas Anker i sidste uges avis med opfordring til alle interesserede om at søge faktuelle oplysninger. Bevar Sømosen Gruppen har fra starten forholdt sig til faktuelle oplysninger. Det var det vi søgte at fremlægge ved protest eventet den 13. maj.

Naturbeskyttelsesloven § 16 stk. 1: Der må ikke placeres bebyggelse, campingvogne og lignende eller foretages beplantning eller ændringer i terrænet inden for en afstand af 150 meter fra søer med en vandflade på mindst tre hektar og de vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje i henhold til den tidligere lovgivning.
§ 65 stk. 2: Kommunalbestyrelsen kan gøre undtagelse fra bestemmelserne i § 16, stk.1

Ballerup Kommunalbestyrelse har dispenseret for bebyggelse indenfor søbeskyttelseslinien ved opførelsen af Michael Skolen, Lautrupgård Kollegie, Sømoseparken kollegium, Botilbud Rødbro, Helhedstilbud Stokholtbuen, Tryg p-plads, DTU bygningen og Sømoseparkens rækkehuse.

Det vil sige, at der er dispenseret for søbeskyttelseslinjen ved samtlige byggerier, der er opført på matrikler, der støder op til det fredede Sømoseareal i Ballerup Kommune.

Det kan man ikke selv med den bedste vilje kalde undtagelser fra bestemmelserne. Man må nok nærmere konstatere, at det er normen for Ballerup Kommune at bevilge dispensation. Man kan derfor så tvivl om Ballerup Kommunes opmærksomhed på ’beskyttelsesinteressen’, når denne er i konflikt med økonomiske interesser.

Formålet med en søbeskyttelseslinien er at sikre søer og moser som værdifulde landskabselementer og som levesteder og spredningskorridorer for plante- og dyreliv. De gentagne dispensationer udmarver hensigten med denne beskyttelseszone.

Vi opfordrer også alle interesserede i at søge faktuel information og vil samtidig gøre opmærksom på, at vi også har samlet faktuel information fra flere kilder på vores hjemmeside Bevarsømosen.dk.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *