Svar om Sømosen 1
Debat Det er selvfølgelig vigtigt, at vi en gang imellem – som Alternativets folketingskandidat Thomas Anker – svinger os op i de højere luftlag og retter opmærksomheden på den globale bæredygtighed. Men når han benytter den lokale debat om den kommende campusbebyggelse omkring DTU, må jeg alligevel hive ham ned på jorden igen.

Vi bevarer Sømosen. Ingen i Kommunalbestyrelsen kunne drømme om at bygge i mosen, men vi har bekræftet, at vi fortsætter arbejdet med en ny plejeplan for de fredede arealer og med en ny lokalplan, der muliggør boligbyggeri i stedet for erhverv.

Sømosens fredning er bestemt af kompetente mennesker i Fredningsnævnet, der har vurderet, hvad der er fredningsværdig natur. I forhold til den oprindelige fredning inddrog nævnet på Ballerup Kommunes opfordring en bræmme på yderligere 50 meter syd om mosen. Nævnet var bekendt med bebyggelsesmulighederne i den stadig gældende lokalplan, men havde ikke behov for at beskytte yderligere.

Søbeskyttelsen derimod er en generel bestemmelse, der gælder for en zone på 150 meter omkring alle søer over en vis størrelse. Den betyder ikke, at der ikke må ske noget som helst i denne zone, men at vi som lokal myndighed skal være opmærksomme på beskyttelsesinteressen og forholde os konkret til de lokale forhold. Naturbeskyttelsesloven har derfor givet kommunalbestyrelsen mulighed for at kunne dispensere.

Jeg vil sluttelig opfordre alle interesserede til at finde den slags faktuelle oplysninger og i øvrigt følge med i den videre proces på kommunens hjemmeside om DTU Campus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *