Politi og kommuner fortsætter bandesamarbejdet
politikadet_26-2.jpg
Projekt Politikadet er et af de succesfulde resultater af det tætte samarbejde mellem Københavns Vestegns Politi og Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommuner. Projektet fik Den Kriminalpræventive Pris i 2016 og har bredt sig til flere kommuner. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller
Aftale Ballerup, Herlev og Gladsaxe Kommuner fortsætter det tætte samarbejde med Københavns Vestegns Politi for at begrænse tilgangen til bandemiljøet.

Siden 2013 har de tre kommuner Gladsaxe, Herlev og Ballerup arbejdet tæt sammen med Københavns Vestegns Politi i et forsøg på at forhindre, at flere unge bliver tiltrukket af bandemiljøet.

Konflikterne banderne imellem samt den kriminalitet der følger med, har i perioder fyldt meget – blandt andet her i kommunen, hvor beboerne i blandt andet Blokhaven, Grantoften og Hede-Magleparken har måtte finde sig i, at deres boligområder hærges af kriminelle, der skaber stor utryghed. Problemerne tæller alt lige fra generende adfærd og hærværk, handel med hash og andre stoffer samt i værste tilfælde – skyderier på åben gade.

Netværk og kadetter

Det var da også bandekonflikten i 2013, som især gik hårdt ud over netop Herlev, Gladsaxe og Ballerup kommuner, der var årsag til at de sammen med Københavns Vestegns Politi tog initiativ til den særlige partnerskabsaftale, hvor alle forpligtede sig til at arbejde målrettet med at forebygge bandekriminalitet og øge trygheden for borgerne i området.

Samarbejdet har blandt andet udmøntet sig i det kriminalitetsforebyggende projekt ’Lokalnetværk for unge’, hvor politibetjente og pædagoger arbejdede tæt sammen for blandt andet at kortlægge, hvor der er egentlig bandeaktivitet i de tre kommuner – samt forsøge at spotte de unge, der er i farezonen for at blive en del af bandemiljøet.

Det var også i lokalnetværket, at projektet Politikadet blev født – et projekt der i 2016 modtog den Den Kriminalpræventive Pris. Her har flere lokale unge, været en tur igennem politiets kadettræning, hvor de har lært om samarbejde og fået fornyet tillid til politiet som myndighed.

Gode resultater

Alt i alt har samarbejdet skaffet vigtig viden omkring det forebyggende arbejde. Det har medført en systematik i kommunernes forebyggende arbejde, ligesom der er udviklet fælles redskaber og metoder i det forebyggende arbejde, der har gjort det lettere at opspore unge med risiko for at falde i kriminalitet – samt at sætte hurtigt ind.

»Partnerskabet har betydet, at vi har fået et tæt samarbejde med lokalpolitiet. Det betyder, at kommunerne og politiet hele tiden er opdateret på, hvad der sker i lokalområderne og kan handle hurtigt, når der er behov for det. De unge færdes på tværs af kommunegrænserne, og derfor er det vigtigt, at vi samarbejder i alle tre kommuner,« siger borgmester Jesper Würtzen.

De positive resultater af samarbejdet betyder, at de tre kommuner og politiet endnu engang har forlænget partnerskabsaftalen frem til udgangen af 2019.

Med forlængelsen følger flere nye initiativer, som endnu ikke er helt på plads, men som blandt andet skal sætte fokus på inddragelse af civilsamfundet samt særlige initiativer for tidligere kriminelle med risiko for tilbagefald.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *