Første skridt mod nedrivning er taget
Ellebo-1.jpg
Snart er to af de fire blokke i Ellebo formentlig historie. Den store renovering endte slemt og nu har kommunalbestyrelsen givet tilladelse til nedrivning. Men samtidig åbnes der for nye boliger på grunden. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller
ellebo Kommunalbestyrelsen gav mandag aften grønt lys til, at Ballerup Boligselskab kan rive blok 1 og 2 i Ellebo ned. Samtidig åbner de for dialog om nybyggeri.

Den triste historie om Ellebo og den fejlslagne renovering er nu på vej ind i den næste fase. Mandag aften godkendte kommunalbestyrelsen Ballerup Boligselskabs (BB) ansøgning om at få lov til at rive blok 1 og 2 ned og dermed begynde afslutningen på den kedelige sag.

Det var en enig forsamling folkevalgte, der gav grønt lys til nedrivningen, der dog også skal godkendes af Landsbyggefonden samt Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet.

Store fejl

Det er kun godt et år siden, at kommunalbetyrelsen gav tilladelse til det store renoveringsprojekt af Ellebo, der blev skudt i gang allerede i 2013, hvor projektet vandt Nordic Built Challenge om bæredygtige renovering af eksisterende bygniger.

Siden har man som bekendt fundet en række graverende fejl, blandt andet i fundamentet på de to blokke, så nedrivningen er nødvendig, da en renovering vil blive alt for dyr.

Den igangværende renovering af blok 3 fortsætter og renoveringen af blok 4 bliver gennemført omend i meget mindre målestok. Når alle parter har godkendt nedrivningen vil man begynde at genhuse omkring 100 familier, der vil blive anvist boliger andre steder, enten i Ballerup eller andre af KAB’s afdelinger.

Det betyder også, at der ud af de oprindeligt planlagte 5000 kvadratmeter tagboliger kun bliver bygget 1000 kvadratmeter på toppen af blok 3.

Plads til nyt

Ballerup Boligselskab og KAB har planer om at bygge nye boliger på de tomme grunde, som blok 1 og 2 efterlader. Den ide var politikerne ganske med på, og selvom intet endnu er afgjort, så åbnede man i vedtagelsen op for, at man kunne indgå i dialog med BB og KAB om fremtidige boliger.

Det skal så være nye og energibesparende boliger. BB overvejer at opføre mellem 13.000 og 22.000 kvadratmeter almene boliger samt 3000 kvadratmeter, svarende til 32 boliger, som andelsboliger. De 80 procent skal være familieboliger mens de resterende 20 procent skal være små basisboliger på 35 kvadratmeter, som skal kunne betales af kontanthjælpsmodtagere, flygtninge og studerende. Ifølge beregningerne svarer 13.000 kvadratmeter til 125 større familieboliger og 32 små basisboliger.

Den kommunale andel af grundkapitalen afhænger af projektets størrelse, men der var fra starten indregnet 12 millioner kroner til de planlagte 52 tagboliger. Nu opføres der kun 12 og dermed er der ni millioner kroner, som ’svæver’ frit og som kan indgå i finansieringen af et nyt byggeri.

Alle politikere var enige om, at sagen var rigtig ærgerlig, men at man nu må se fremad og gå i dialog om nye boliger, der også skal være blandede, så man kan få en blandet beboersammensætning.

Efter planen kan man tidligst begynde et nyt byggeri på grunden i 2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *