Der er stadig ingen plan(et) b
Debat At vælge mellem boligbyggeri og erhverv i Sømosen svarer ud fra et miljømæssigt synspunkt til valget mellem pest og kolera.

1) Naturens vigtigste ressource er plads.
2) At bygge inden for søbeskyttelseslinjen tager denne plads og kræver en dispensation.
3) En dispensation er at give fritagelse fra en lovbestemmelse og skal gives af en kommunalbestyrelse.

Det er sandelig vores folkevalgte politikere, der bestemmer, om der skal bygges inden for en søbeskyttelseslinje. Det er dermed også dem, der er ansvarlige for at tage endnu en bid af det grønne område omkring Sømosen.

Set med miljømæssige øjne svarer valget mellem boligbyggeri og erhverv til valget mellem pest eller kolera. Det er altså ikke en formildende omstændighed, når Hella Tiedemann som svar på mit læserbrev i uge 20 skriver, ”at vi fortsætter arbejdet…, der muliggør boligbyggeri i stedet for erhverv”. Hvis vores lokalpolitikere vil naturen det bedste, så bør de ikke ønske nogen fritagelse fra en grøn lovbestemmelse.

Grænsen synes at gå ved det, man kalder ”fredningsværdig natur”. Betyder det så, at vi kan gå så langt, som vi vil, indtil en fredning sætter en stopper?

Efter min mening er det et gammeldags natursyn ude af balance i forhold til nutidens og fremtidens udfordringer, hvor vi fortsat ødelægger naturen og miljøet på grund af andre interesser.

Derfor må vi erkende, at det blandt andet er økonomiske og uddannelsesmæssige hensyn, der tilsidesætter hensynet til miljøet i denne sag.

Jeg holder derfor fast i, at vi ikke kan kalde os grønne som politikere, når vi vælger at træffe sorte beslutninger.

Endelig er jeg uenig med Tiedemann i, at jeg må hives ned på jorden af hende, når jeg retter opmærksomheden på den globale bæredygtighed på baggrund af Sømosensagen. Jeg kan kun svare: Der er stadig ingen planet b. Der skal handling til lige nu på alle planer såvel lokalt, nationalt som globalt, hvis vi vil give en frugtbar natur og et godt miljø videre til de næste generationer.

I øvrigt er jeg tilhænger af dialogkaffe. Jeg har naturligvis inviteret Tiedemann på en kop

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *