UCC-planer godkendt og sat i gang
UCC-huset-copy-1.jpg
Der er sat politisk punktum for denbatten om UCC-huset. Lokalplanen er nu vedtaget og dermed er vejen banet for, at det store hus kan rumme blandt andet Kasperskolen. Foto: Pr-illustration
byggeri De store planer for UCC-huset i Skovlunde er nu politisk endeligt godkendt.

Det såkaldte multihus i Skovlunde, der nok skal have et andet navn, er nu en politisk realitet. Efter lange diskussioner og en masse forberedende arbejde, er der nu sat et endeligt punktum for diskussionerne og lokalplanen for området er nu endeligt vedtaget.

En enig kommunalbestyrelse vedtog mandag aften at sætte gang i byggeplanerne i det tidligere UCC-hus ved Bybjergvej og omdanne det til et såkaldt multihus med plads til Kasperskolen, bosted for voksne udviklingshæmmede, koncertsal samt diverse foreningsformål.

Trafik og grønt areal

Lokalplanen har været diskuteret ved flere borgermøder og senest har planen været i høring, hvor der var kommet ni høringssvar. Alle høringssvarene var især centreret omkring trafikken og de udfordringer, som trafikken kan medføre, når huset kommer i anvendelse.

Desuden er der også en del bekymring for at et eventuelt byggeri af boliger i området kunne genere beboerne på bostedet samt at det vil gøre et stort indhug i de omgivende grønne arealer.

Politikerne er dog af den overbevisning, at et byggeri ikke ville have den frygtede effekt hverken på bostedets beboere eller på de grønne arealer.

Man vil dog på baggrund af høringssvarene sørge for, at elever til Kasperskolen vil blive sat af og hentet på de eksisterende parkeringsarealer ved Ejbyvej. Desuden gives der lov til, at de private haver, der tilknyttes botilbuddet kan afskærmes med hæk eller hegn op til 1,8 meter, så man sikrer sig størst mulig grad af privatliv.

Med hensyn til trafikken vil man sørge for at nyindrette parkeringsarealet, så området ikke bliver så ’’institutionspræget’’ samt at der bliver plads til at man kan opsamle regnvand i tilfælde af skybrud.

I samme åndedrag gav kommunalbestyrelsen altså tilladelse til at Ballerup Boligselskab kan opføre 33 nye almene voksenhandicapboliger, hvor der nu er undervisningslokaler. Efter planen skal boligerne tages i brug i juni 2020, hvor de meste af UCC-huset vil være i brug i sin nye funktion som sted for både Kasperskolen og forskellige kulturelle formål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *