Svar om lønstrategi
Debat Anja Elizabeth Thornsens spurgte i sidste uge til, hvorfor Ballerup Kommune har opsagt de lokale lønaftaler på blandt andre pædagogområdet. Forklaringen hænger sammen med den overordnede økonomiske situation.

Vi oplever ændringer i demografien, og ikke mindst det stigende antal ældre presser kommunens økonomi og ikke mindst servicerammen. I den forbindelse ser vi grundigt på alle muligheder for at omprioritere i kommunens udgifter.

Det gælder blandt andet løn, som samlet set er den største enkelte udgiftspost. Ballerup Kommune bruger 1,8 milliarder kroner på løn om året. Det svarer til 53 procent af kommunens samlede driftsbudget.

Med baggrund i den økonomiske situation har vi politisk besluttet, at Ballerup Kommune ikke mere skal være lønførende, som vi er på en række områder. Det gælder for eksempel lærere, HK-ansatte, specialkonsulenter, teknisk servicemedarbejdere og pædagoger. På pædagogområdet betaler vi altså en højere løn end vores nabokommuner – og vi ligger i top 5 på landsplan. Gennemsnitslønnen for pædagoger er i Ballerup 1.300 kroner højere per måned end i for eksempel Rødovre, hvor du skriver, at du bor.

Derfor er forhåndsaftalerne på pædagogområdet blevet sagt op. På pædagogområdet er der i Ballerup også det forhold, at der er mange forskellige lokale lønaftaler for de forskellige institutioner. Det betyder, at der i de lokale aftaler en lønforskel på op til 1000 kroner mellem pædagoger, der udfører præcis det samme arbejde. Når vi opsiger alle de lokale aftaler og starter forfra, får vi også mulighed for at skabe en ny gennemsigtig og mere retfærdig lønstruktur på tværs af alle daginstitutioner.

Hvordan lønningerne for de forskellige personalegrupper, herunder for pædagoger, lander, ved jeg ikke, da der foregår aktuelle forhandlinger med de lokale faglige organisationer.

Du efterlyser en klar lønstrategi. Som du kan se, refererer jeg her til elementer af en kommende lønstrategi: Vi vil gerne betale en ordentlig løn til vores medarbejdere, så vi også kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Vi vil ikke være lønførende, og vi vil sikre en gennemsigtig og retfærdig lønstruktur.

(forkortet af Red.)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *