Svar om Ellebo
Debat Martin Jensen stiller spørgsmål til genhusning af beboerne i boligafdelingen Ellebo i to læserbreve bragt i Ballerupbladet den 3. og 10. april.

Han undrer sig blandt andet over, at KAB ikke informerer mere præcist om genhusning til beboerne i blok 1 og 2 – de to blokke, som nu er indstillet til nedrivning.

Det har jeg fuld forståelse for. Vi har imidlertid været i en situation, hvor forudsætningerne for genhusning er fundamentalt ændret efter beslutningen om at indstille de to blokke til nedrivning. Det har rejst en række spørgsmål omkring genhusning, som vi har arbejdet med at afklare, inden beboerne kan informeres. Det sker på et informationsmøde for alle beboere i Ellebo den 17. april.

Martin Jensen undrer sig også over, at genhusningen af beboerne i blok 1 og 2 sættes i gang i god tid, og at boligerne herefter udlejes på midlertidige kontrakter frem til en evt. nedrivning.

Også et godt spørgsmål. Forklaringen er, at vi lige nu har rådighed over et større antal genhusningsboliger, som var reserveret til genhusning i forbindelse med renoveringssagen. Det betyder, at flere kan få deres ønske om en bestemt type genhusningsbolig opfyldt – og ikke mindst få en relativt hurtig afklaring af situationen.

Når de ledige i blok 1 og 2 herefter genudlejes på midlertidige kontrakter frem til nedrivningen, sker det som led i et ønske om at minimere boligafdelingens huslejetab, hvilket ikke blot er fornuftigt økonomisk set men også et krav fra Landsbyggefonden, som støtter renoveringen af Ellebo.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *