Spørgsmål om nyt boligområde i Måløv
Debat Tak til Helle Tiedemann for svar her i bladet 17. april om byggeri ved Måløv Byvej. Jeg forstår dit svar sådan, at der politisk er taget stilling til, at der skal kunne bygges boliger på stationsområdet ved Måløv Byvej og hvorfor det skal være boliger.

Altså er kommunens spørgsmål til borgerne alene, hvor meget skal der bygges og hvordan? Er det rigtig forstået?

Med din redegørelse for forudsætninger for udvikling af Søndergårdsarealet sammenlignet med situationen på stationsområdet antyder du, at hvert byudviklingsområde skal kunne hvile økonomisk i sig selv. I dette tilfælde er det primært en privat ejer, der kommer til at stå for byudviklingen, fordi kommunen kun er en mindre grundejer i området.

Du skriver, at der kan argumenteres for højere bebyggelsesprocent end på Søndergård, når der planlægges for det sidste stationsnære areal i Måløv. Hvilke argumenter er der? Kan du komme med eksempler på andre boligbebyggelser i Ballerup Kommune med en tilsvarende bebyggelsesprocent?

Med byggeri på 6-7 etager vil bebyggelsen i højden svare til for eksempel Eskebjerggård, et byggeri som ikke svarer til Måløv bys skala. Hvorfor skal stationsnærhedsprincippet være gældende for udbygning af området SV for stationen (hvor der er mindst plads) og ikke blev fulgt ved udbygning NØ for stationen?

En fremtidig bebyggelse ud mod Måløv Byvej skal give en oplevelse af, at man befinder sig i en bymidte. Hvis man skal kunne opleve en bymidte, må det vel med tiden forudsætte, at der på den modsatte side af Måløv Byvej bygges tilsvarende?

Du skriver endvidere med bevægelse på tværs af Måløv Byvej. Er det realiseringen af Måløvringen, der skal gå gennem det kommende boligområde, du tænker på? Jeg oplever idéen om en Måløvring som en måde at binde byen sammen på, og hvor hvert af de områder som ringen går igennem giver liv og karakter til det fælles projekt. Hvad kan den påtænkte nye boligbebyggelse bidrage med i den forbindelse?

Jeg kan se, at dit indlæg er blevet forkortet af Red. så måske har du allerede svaret på nogle af ovenstående spørgsmål? Men jeg modtager gerne dit uforkortede indlæg så jeg bedre kan få en forståelse af, hvad I som politikere har til hensigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *