Skal vi have høje huse langs Måløv Byvej?
Måløv-Byvej-skitse-copy.jpg
Er det sådan Måløv Byvej skal se ud i fremtiden? Flere undrer sig over de planer, der blev fremlagt på dialogmødet omkring byudvikling af stationsområdet i Måløv. Foto: Skitse: Finn Mortensen
Debat Den 13. marts havde Ballerup Kommune inviteret til et dialogmøde på Måløv Skole. Kommunen ville starte en dialog med Måløvborgerne om bebyggelse af arealet mellem banen og Måløv Byvej på strækningen fra Toyota til stationspladsen.

Mødet var rigtig godt besøgt. Borgmesteren indledte med en god orientering om de projekter i Måløv, der var i gang, samt dem som skulle færdiggøres.

Herefter præsenterede en medarbejder fra kommunen forslaget til bebyggelse af det nævnte område. Det blev understreget, at der endnu ikke var truffet nogen endelige afgørelser om detaljer i projektet. Orienteringen blev understøttet af lysbilleder, som skulle anskueliggøre de forskellige ideer.

En ting som overraskede en del var den bebyggelsesgrad på 110 procent, som man regnede med i projektet. Til sammenligning er der i lokalplan 102.2 for Søndergården foreskrevet en bebyggelsesgrad mellem 60 og 75 procent.

Begrundelsen for den høje byggeprocent er, at ellers vil projektet ikke være rentabelt for investorerne.

En anden ting som overraskede var, at bebyggelsen ud mod Måløv Byvej ville blive på 6-7 etager. Dette svarer til en hushøjde på omkring 20 meter. Flere udtrykte forundring herover. Især nogle af de borgere, som bor i villakvarteret ved Tjæreborgvej, Grønborgvej, Ulborgvej og Gjørdingvej.

Da vi gik fra mødet, fik vi en folder, hvor projektet var beskrevet. Der var tegnet eksteriører fra bebyggelsen, set fra sydsiden. Men der var ingen tegninger af bebyggelsen set fra Måløv Byvej. Derfor vedlagte skitse, som antyder, hvordan det måske vil komme til at tage sig ud.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *