Nu skal der styr på budgetoverskridelser
jesper-w-1.jpg
Der skal styr på de gentagne og voksende overskridelser af budgettet på social- og sundhedsområdet. Ansættelsesstop, karensperiode ved genansættelser samt udskydelse af anlægsopgaver og indkøb er bare nogle af de initiativer, kommunen sætter ind med, fortæller borgmester Jesper Würtzen. Foto: Flemming Schiller
økonomi Som en direkte konsekvens af de gentagne budgetoverskridelser på socialområdet, har Ballerup nu sat en række spareinitiativer i gang.

Kort før påske skrev vi her i avisen, at Social- og Sundhedsudvalget igennem flere år har overskredet budgettet, senest i år regner man med en overskridelse på 30 millioner kroner.

Det var Enhedslistens medlem af udvalget, Ali Abbasi, der råbte vagt i gevær og kaldte det en skandale, at man år efter år tillod de store budgetoverskridelser.

Nu sætter Ballerup Kommune en prop i hullet, idet man ikke i år kan finde pengene på andre områders mindreforbrug. Det betyder, at kommunen sætter gang i en række konkrete initiativer for at finde de mange millioner, da man ikke bare kan tage pengene af kassen på grund af en i forvejen presset serviceramme.

Servicerammen er den aftalte mængde penge, som kommunerne efter aftale med regeringen må bruge på kommunal service. Overholdes den ikke, kan det betyde, at kommunerne bliver straffet økonomisk.

Der er ganske enkelt iværksat en straksopbremsning på serviceudgifterne i 2018 og via en række besparelser og andre tiltag, skal der så sættes en stopper for merforbruget på voksenhandicapområdet.

Øgede udgifter

»Vi er tæt på at bruge pengene på servicerammen og hvis vi bruger flere penge, så kommer der sanktioner fra staten. Derfor vil vi nu sætte gang i en straksopbremsning for 30 millioner kroner, så vi kan få stoppet de øgede udgifter på et område, der i forvejen er svært at styre,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Han påpeger, at en lang række kommuner har de samme udfordringer med at styre netop udgifterne til voksenhandicapområdet, idet priserne på eksempelvis botilbud er steget voldsomt de senere år og der desuden er kommet flere borgere, som får tildelt ydelser. Derfor vil man også sætte sig sammen med en række andre kommuner for at finde fælles løsninger fremadrettet, så man eventuelt kan forhandle bedre aftaler på plads, når man skal finde tilbud til borgerne på dette område.

Nu og her vil Ballerup Kommune indføre ’et vurderet ansættelsesstop’ i administrationen fra den 1. april. Det betyder, at man fremover ikke vil genbesætte stillinger i de administrative lag, både centralt og på institutioner. Dog er meget specialiserede og lovbefalede stillinger undtaget, da de kan være nødvendige at besætte.

Der vil desuden blive indført en to måneders karensperiode ved genbesættelse af de stillinger, der ikke er omfattet af ansættelsesstoppet.

Udskyde projekter

Man vil også indefryse en række overførsler fra 2017 til 2018, og desuden vil man kigge på en række anlægsopgaver, hvor der endnu ikke er indgået kontrakt. I de tilfælde vil man så vidt muligt udskyde projekterne. Det vil i de fleste tilfælde dreje sig om mindre projekter, der ikke er nødvendig for kommunes drift, men som godt kan vente et år, eksempelvis nye borde og stole eller mindre og ikke nødvendige renoveringer af anlæg eller legepladser.

Samtidig vil man også indføre indkøbsbegrænsninger på en række områder som anskaffelser og inventar, hvor man også skønner at indkøbene kan vente.

Endelig vil man kigge på konkrete engangssparetiltag på de enkelte bevillingsrammer ligesom man vil se, om der er områder med mindreforbrug, hvor man kan hente pengene. Men forventningen er, at pengene især skal hentes på de administrative besparelser.

»Disse besparelser er nødvendige fordi vi som sagt ikke har ret meget at hente på servicerammen. Men det er også vigtigt at understrege, at vi ikke sparer på den nære velfærd. Det er ikke noget, som borgerne vil kunne mærke. Der skal altså ikke fyres nogen hjemmehjælpere, lærere eller pædagoger. Men samtidig er det vigtigt, at vi nu får dækket pengene ind,« siger Carsten Riis, direktør i Ballerup Kommune.

Fælles løsning

På længere sigt er det vigtigt, at Ballerup Kommune får budgetteret med, at udgifterne på området er stigende og ukontrollable. Det mener borgmester Jesper Würtzen.

»Nu har vi set en række stigninger på området og de er bare steget gennem årene, så denne opbremsning er rettidig omhu. Hvis vi ikke gør noget nu, kan vi risikere, at det bliver endnu værre og så kan det ende med, at vi skal spare mere på mere borgernære områder. Så derfor gør vi noget nu. Vi vil også sætte os sammen med de andre kommuner, der har lignende problemer og finde fælles løsninger, så vi kan undgå flere budgetoverskridelser. Det kan eksempelvis være, at vi skal være bedre til indkøbe botilbud fælles, fordi vi som en større indkøber kan få større rabatter. Og så skal vi nok sætte budgettet op på dette område i erkendelse af, at priserne stiger og er svære at styre,« siger Jesper Würtzen, som samtidig pointerer, at alle partier igennem årene har godkendt budgetter og merbevillinger.

Det er ikke sjovt

Hos Enhedslisten, der satte det hele i gang, er der tilfredshed med, at der nu er kommet fokus på problemet.

»Det er bestemt ikke sjovt, at de skal spares for at dæmme op for budgetoverskridelserne. Men det er trods alt ikke borgernær velfærd, der rammes og det har jeg det godt med. Jeg er glad for, at vi nu har fået anskueliggjort problemet og at kommunen handler på det,« siger Ali Abbasi (Ø), som dog også er opmærksom på at fremtidssikre området.

»Udfordringen er at sørge for, at det ikke sker igen. Derfor må vi skrue budgetterne sammen sådan, at vi tager højde for det og samtidig sætte os ned i udvalget og finde ud af, hvor pengene så skal findes. For vi har dem ikke på service rammen,« siger Ali Abbasi.

3 kommentarer om “Nu skal der styr på budgetoverskridelser”

 1. Poul E. Pedersen siger:

  Og det er vel også et godt initiativ at bede kommunens borgere komme med spareforslag. ??

  Nu er det desværre for sent, men unyttige anlægsudgifter der ingen umiddelbar gavn er for byens borgere burde havde været stoppet eller været sat i bero.

  Her kan jeg nævne stationspladsen, indsnævringen af Ballerup boulevard samt supercykelstien.
  Der ingen videre effekt har for borgernes trivsel, men alene syntes iværksat fordi det er anderledes. ??

  Nu ved jeg ikke hvad kommunen pønser på af forandringer i kommunen der koster millioner. ??
  Men kik nu det alt sammen grundigt igennem med nye øjne, og sig stedse til jer selv: ” er dette egentlig nødvendigt “.

  1. Jeannette Hansen siger:

   Hvor har du ret, total ligegyldige indsnævringer på gader i helt kommunen. Men det værste er Banegårdspladsen og køb af posthuset

 2. O.Jensen siger:

  Jeg er enig Poul
  Vejene har aldrig været i dårliger forfatning det samme gælder cykelstierne.
  Det går den forkerte vej .

Skriv et svar til O.Jensen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *