Politisk opbakning til Sømose-planer
campus_sømosen_5-1.jpg
Det store grønne område ved DTU og Sømosen kan blive til en række boliger. Nu vil politikerne arbejde videre med planerne og sørge for, at der både kan bygges og samtidig værnes om naturen. Foto: Arkivfoto
Byggeri Trods protester og høringsplaner fortsætter arbejdet med at få udviklet en lokalplan for DTU-byggeriet i Sømose-området.

Det var en enig kommunalbestyrelse, der mandag aften vedtog, at man skal arbejde videre med planerne om at udbygge området ved Sømosen og DTU. Dermed er vejen banet for at man kan bygge en række studieboliger ved DTU og dermed imødekomme behovet for studieboliger i Ballerup.

Sidste år kom det frem, at DTU sammen med andre investorer ville bygge op imod 300 studie- og forskerboliger i området ved DTU og altså i området ved Sømosen på grænsen mellem Ballerup og Herlev.

Det afstedkom en række protester fra beboere i området og andre, som frygter at naturen og dyrelivet i området vil lide skade.

Passer på naturen

Fra begyndelsen har Ballerup Kommune forsikret, at det fredede område omkring Sømosen ikke vil blive berørt af det planlagte byggeri og den garanti gav formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A), igen mandag aften på kommunalbestyrelsesmødet.

»Vi arbejder videre med plejeplanen og konverteringen fra erhverv til boliger via en ny lokalplan. Fredningen af Sømosen rykkes der ikke ved. Nu er høringsperioden slut og vi vil kigge på høringssvarene og se, om der er elementer, som vi kan inddrage i en ny lokalplan,« siger Helle Tiedemann.

Som et led i fredningsbestemmelserne skal Ballerup og Herlev kommuner i fællesskab udarbejde en plejeplan for de naturfredede arealer. Den oprindelige plan udløb med udgangen af 2017 og en ny forventes vedtaget inden sommerferien i år.

Der er desuden indgået en aftale om, at der i løbet af foråret skal foretages en udvidet kortlægning af områdets dyr og planter, som i givet fald kan danne grundlag for eventuelle ’afværgeforanstaltninger’ i forhold til byggeriet.

»Vi vil både arbejde videre med planlægningen af byggeriet og kvalificere bebyggelsesmulighederne og samtidig sikre naturværdierne. Vi mener, at det er muligt at finde en afbalanceret løsning,« siger Helle Tiedemann.

Udlagt til erhverv

Efter planen kan et nyt lokalplanforslag med tilhørende forslag til kommuneplantillæg komme til politisk behandling i efteråret og derefter sendes i høring.

Arealet ved Sømosen er nu udlagt til erhvervsområde. Derfor kan en eventuel virksomhed beslutte sig for at placere deres domicil på grunden. Den mulighed vil man eliminereved at konvertere området til boligformål og dermed bane vejen for de nye boliger.

1 kommentar om “Politisk opbakning til Sømose-planer”

  1. ole jensen siger:

    Hvordan kan man passe på naturen når man bebygger den ?
    Flere ord , mindre natur .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *