Ingen støtte til integrations-teater
Ikke_Uden_Min_Mor_Foto_Per_Morten_Abrahamsen-copy.jpg
I sidste uge spillede forestillingen ’Ikke Uden Min Mor’ på tre udvalgte steder i Ballerup. Men det blev uden støttekroner fra kommunens integrationspulje. Foto: Foto: Per Morten Abrahamsen
Tilskud Egentlig ville en del af lokalpolitikerne give integrationstilskud til et teaterstykke. Men da ansøgningen var til debat, røg støtten. Nu efterlyser politikerne klare regler for, hvad der kan få støtte fra integrationspuljen.

Det har længe været småt med projekter, som ville have del i de kommunale midler i integrationspuljen. Og da der endelig var et projekt, så endte det med at få et ’nej tak’ fra politikerne, fordi det ganske enkelt ikke havde ret meget med integration at gøre.

Der ligger ellers en pæn bunke kroner til projekter, der beskæftiger sig med integration i den pulje, som er oprettet efter nedlæggelsen af integrationsrådet. Derfor havde projektet ’Nye Stemmer’ søgt 50.000 kroner i tilskud fra puljen til brug for opførelsen af teaterstykket ’Ikke Uden Min Mor’.

Efterlyser klarere regler

Det var Baltoppen LIVE, som søgte på vegne af samarbejdskredsen bag projektet, og i første omgang fandt i hvert fald det socialdemokratiske flertal, at projektet kunne få midler fra integrationspuljen.

Venstre var fra begyndelsen af den opfattelse, at projektet ikke levede op til kriterierne og Jacob Wøhler Jørgensen (V) ønskede sagen drøftet i kommunalbestyrelsessalen.

Da sagen landede her på seneste kommunalbestyrelsesmøde, faldt den socialdemokratiske støtte fra. Der var alligevel ikke noget i teaterforestillingen, der berettigede til støtte fra integrationspuljen, mente politikerne nu.

Konklusionen var, at ingen partier i salen støttede projektet – og derfor var der ingen støtte at hente i denne omgang.
Kovendingen fra Socialdemokratiet fik blandt andet Kåre Harder Olesen (V) til at efterlyse klarere regler for kriterierne, hvis man skal søge midler fra puljen. Et mål som de øvrige partier også tilsluttede sig.

Blot en kulturbegivenhed

Formålet med integrationspuljen er, at den skal understøtte og sikre, at integrationsfremmende initiativer sættes i gang. Overordnet prioriteres midlerne til opstart af nye indsatser eller videreudvikling af eksisterende aktiviteter.

Teaterforestillingen ’Ikke Uden Min Mor’ er en af aktiviteterne i projektet ’Nye Stemmer’, der gennem kultur-events skal skabe tillid, tryghed og fællesskaber, der skal afhjælpe udfordringer med integration.

Alle var enige om, at forestillingen ganske givet var et glimrende teaterstykke, men at det reelt intet havde med integration at gøre, og blot var en almindelig kulturbegivenhed.

Dermed er der stadig ikke kommet nogen ansøgninger til integrationspuljen i 2018 og der ligger nu 370.500 kroner og der kan som udgangspunkt ikke støttes med mere end 50.000 kroner per projekt.

1 kommentar om “Ingen støtte til integrations-teater”

  1. Artiklen er desværre misvisende.
    Jeg og Venstre er helt enige i, at dette projekt ikke har meget med integration at gøre, men det var ikke derfor, at Jacob Wøhler Jørgensen ønskede sagen viderere fra Kultur- og Fritidsudvalget til behandling i Kommunalbestyrelsen.
    Årsagen til dette var, at vi ikke mener, at kriterierne for at kunne ansøge var opfyldt, da det var den kommunale institution Baltoppen, der stod som ansøger. Dette var Socialdemokraterne (som de eneste) i første omgang ikke enige i, men vi fik dem heldigvis til at ændre holdning, da sagen blev behandlet i Kommunalbestyrelsen.
    Nu skal vi så have tydeliggjort formuleringerne i ansøgningskriterierne, så vi fremover undgår den slags.
    Og så håber jeg da bestemt, at der vil komme mange gode ansøgninger fra borgere og foreninger til gode integrationsfremmende aktiviteter og projekter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *