Hvor meget plastaffald genanvendes?
Debat Kære Trine Baarstrøm. Tak for det svar, du i uge 9 gav på mit spørgsmål om sortering af plast.

Det undrer mig imidlertid, at du skriver: ”Generelt er det meningen, at det sorterede plast skal genanvendes”.
Det kunne da være meget motiverende for borgernes sortering af affald, hvis du mere konkret kunne oplyse, hvor stor en del af det frasorterede plast, der bliver genanvendt, samt hvor plastaffaldet omdannes til brugbart plastgranulat.

Svar fra kommunen:
Kære Aage. Tak for din interesse i sortering af affald. Du har fuldstændig ret i, at det er motiverende for den enkeltes sortering at vide, at ressourcerne går til genanvendelse.
Det sorterede plast fra Ballerup Kommune bliver først sendt til at komprimering i Frederikssund for at presse så meget luft ud af plasten som muligt. Herefter bliver det sendt til et sorteringsanlæg i Tyskland. Her bliver plasten sorteret i forskellige bløde og hårde plastdele.
85 procent af plasten går til genanvendelse i form af plastgranulat, som kan sælges som ny råvare. Efter sorteringen er der 15 procent tilbage, som ikke kan genanvendes direkte. Det bliver i stedet energiudnyttet som forbrænding.
At 85 procent af plastmængden genanvendes er meget tilfredsstillende i forhold til, hvad teknologien på markedet kan i dag og en væsentlig faktor ved valg af behandlingsanlæg.
Trine Baarstrøm, afsnitsleder i Center for By, Erhverv og Miljø

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *