Vi ser frem til involvering og dialog om Sømosen
Debat ’Bevar Sømosen’ er et initiativ, som bekymrede borgere har taget for at få stoppet den planlagte udvidelse af DTU Campus.

Vi anerkender at kommunen forlængede høringsfristen med den begrundelse, at flere borgere ikke havde nået at give deres mening til kende.

Det har de haft mulighed for nu, og der er indkommet mange kommentarer, hvor mange af dem åbner op for alternative løsninger. Løsninger som indebærer at der ikke bliver bygget ved Sømosen.

Flere af kommentarerne ved høringen stiller spørgsmål ved den rapport, som Ballerup Kommune har fået udarbejdet af en biolog, og som blev præsenteret ved sidste høring.

I Ballerup og Herlev kommuners plejeplan for Sømosen står der: ’Formålet er at pleje, bevare og styrke de store biologiske værdier i mosen, herunder et rigt fugleliv, og øge muligheden for at skabe oplevelses- og beskyttelsesmæssig sammenhæng mellem de omgivende græsarealer med parkkarakter og de egentlige naturarealer’.

Plejeplanen går fra 2012 til 2017 og herefter 10 år ad gangen.

Hvad er der blevet af disse hensigter, og hvornår kommer der en ny plejeplan?

Vi ser frem til reel borgerinvolvering og dialog i den kommende offentlige høring.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *