Undren over en bar støjvold i Måløv
bar_høj_4.jpg
Det store brune område på jordvolden ved Måløv Parkvej. Der er blevet sprøjtet igennem flere år på grund af voldsom ukrudtsvækst. Men ifølge grundejerforeningen er området nu blevet genbeplantet i december måned, så man håber, at der snart bliver lidt mere grønt. Foto: Foto: Flemming Schiller.
Jord Forbipasserende har i længere tid undret sig over et stort bart område på støjvolden på Måløv Parkvej. Området har været sprøjtet en del gange på grund af voldsom ukrudtsvækst. Nu håber grundejerforeningen på et grønt forår.

Når man kører ind af Måløv Parkvej fra Frederikssundsvej kører man et langt stykke langs en støjvold, der afskærmer de nærliggende boliger fra vejens larm. Volden er beplantet med buske og træer, som det hører sig til. Men på en strækning på flere hundrede meter er der ingen beplantning, men blot brun jord. Det har flere undret sig over og spørger til, hvad årsagen er til denne bare plet.

Det er grundejerforeningen Højriis som har ansvaret for vedligeholdelsen af volden ligesom de har ansvaret for de omkringliggende stisystemer omkring husene på Ulfborgvej, Grønbjergvej og Tjæreborgvej. Et ansvar, som man har overladt til gartnerfirmaet OK Nygaard, der også udfører naturplejeopgaver for Ballerup Kommune.

Det store bare område er også blevet bemærket af bestyrelsesmedlemmerne i grundejerforeningen Højriis.

»Jeg har set det og jeg har da tænkt på, hvad det kunne være. Men det er ikke noget, som vi har gjort noget ved. Den daglige vedligeholdelse tager OK Nygaard sig af. Jeg ved ikke, om det handler om sprøjtemidler, men det kan jeg godt have en fornemmelse af. Mekanisk rydning er hård ved den øvrige beplantning, så derfor tror jeg, at man sprøjter. Men detaljerne må du nok hellere spørge OK Nygaard om,« siger Lars Blücher, bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen Højriis og ansvarlig for ’naturen’ i foreningen.

Han fortæller, at OK Nygaard får omkring 10-15.000 kroner om året for at vedligeholde den lille vold.

Meget ukrudt

Hos OK Nygaard kan man bekræfte, at volden er blevet sprøjtet en del gange.

»Det er der ikke noget odiøst i. Området er blevet sprøjtet med glyfosat (Round-up) et par gange om året de seneste år. Da vi overtog vedligeholdelsen var det så voldsomt med ukrudtet og det har fået lov til at stå så længe, at det havde fået rigtig godt fat. Derfor har vi været nødt til at fjerne det og det har været rigtig svært. Men vi kan se, at vi nu har fået bugt med det og vi regner med, at man vil kunne se noget ’rigtig’ grønt i løbet af denne vækstsæson,« siger Kim Thue Damgaard, driftsleder i OK Nygaard.

Grundejerforeningen Højriis håber også på, at det snart bliver lidt grønnere at se på volden.

»Vi har genplantet den i december måned. Det betyder, at der stadig er store bare områder. Men vi håber så sandelig på, at det snart bliver pænere. Den har jo ikke været pæn længe og en del beboere har også klaget over det, så derfor tog bestyrelsen initiativ til at der blev plantet noget grønt. Så nu håber vi, at det kan ses til foråret,« siger Lars Blücher

2 kommentarer om “Undren over en bar støjvold i Måløv”

  1. Flemming Christensen siger:

    Nu naturplejeopgaver med gift….. Det lyder rigtigt

  2. O.Jensen siger:

    10 -15000 kroner om året for at sprøjte gift på et stykke jord !

    Det er der noget odiøst i .

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *