Fare for oversvømmelse af Sømosen ved DTU-planer
Debat ’Bevar Sømosen’ er et initiativ, som bekymrede borgere har taget for at få stoppet den planlagte udvidelse af DTU Campus.

Miljøbeskyttelsesloven § 32 og spildevandsbekendtgørelsen § 5 pålægger kommuner at udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Begrebet spildevand omfatter alt vand herunder regnvand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, bebyggelse i øvrigt samt fra befæstede arealer.

I de senere år er der sket en alarmerede stigning i vandniveauet ved Sømosen samt offentlige anlagte stier, der flere steder er i niveau med mosen.

Lokalplanen for området, hvor der planlægges byggeri af mere end 300 boliger, tillader ikke en større befæstelsesgrad end 53 procent. Lige nu er den på 51, hvor de grønne områder der planlægges anvendt til byggeriet, har en befæstelsesgrad på fem procent. For at realisere byggeriet skal lokalplanen derfor ikke kun ændres fra erhvervsområde til boligområde. Den tilladte befæstelsesprocent skal også forhøjes kraftigt.

Ifølge mosens plejeplan ligger den 10 m.o.h. (meter over havets overflade) lavere end de omkringliggende områder. I denne konkluderes også, at mosen er let næringsstofbelastet, primært på grund af regnvandsudledninger fra vej og overfladevand. Ifølge plejeplanen er fosforindholdet i søvandet målt til 0,08-0,11 mg/l, hvor normalen er mellem 0,04-0,08 mg/l. Kvælstofniveauet i Sømosen står opført som 1,4 – 2,6 mg/l, hvor normalen ligger mellem 0,7 – 1,0 mg/l.

Selv de allerbedste LAR-løsninger, der sigter mod at nedsive vandet lokalt, vil jo ikke kunne udligne tyngdekraften, som på grund af øget trafik og bebyggelse vil føre endnu mere næringsfattigt regnvand ned i mosen og oversvømme de offentlige anlagte stier.

Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre vandkvaliteten i det fredede Sømose-område, der er eksistensgrundlag for en bilag IV fredet dyreart, samt forhindre oversvømmelse af omliggende områder og stier hvis byggeriet gennemføres?

3 kommentarer om “Fare for oversvømmelse af Sømosen ved DTU-planer”

 1. Det er derfor at vi er mange der slår ring om Sømosen.
  Vi skal bevare de få steder hvor de truede arter og vild natur blomstre. Sømosen er #NoGoZone for asfalt, beton og Glas.
  Jeg kommer selv fra Amager hvor vi forsøger at bevare Amager Fælled der giver #VildVelfærd gratis til alle, men de rødlistede arter der trues af underfinancieret gældsbyggeri.

  “Hvordan vil kommunalbestyrelsen sikre vandkvaliteten i det fredede Sømose-område, der er eksistensgrundlag for en bilag IV fredet dyreart, samt forhindre oversvømmelse af omliggende områder og stier hvis byggeriet gennemføres?”

  – Det kan de ikke.

 2. Helle Tiedemann siger:

  Kære Marianne

  Kære Marianne
  I dit debatindlæg fra den 12. februar spørger du til, hvordan kommunen vil sikre vandkvaliteten i Sømosen, hvis byggeriet ved DTU-Campus gennemføres.

  Hvis Kommunalbestyrelsen vurderer, at regnvandet fra det nye byggeri vil skabe problemer med oversvømmelse eller vandkvalitet, vil der blive stillet krav om rensning og/eller tilbageholdelse. Sømosen er allerede i dag et regnvandsbassin, og modtager regnvand fra både Herlev og Ballerup siden.
  Venlig hilsen
  Helle Tiedemann

 3. Marianne Stark siger:

  Kære Helle,
  Tak for dit svar til mit læserbrev. Du skriver at Sømosen allerede i dag er regnvandsbassin, hvilket er rigtigt. Men det er stadigvæk også en fredet mose hvor vandkvaliteten er vigtig, da mosen er hjem for mange dyr, deriblandt den habitatsdirektiv IV fredede spidsnudede frø. Denne vandkvalitet vil jo blive påvirket kraftigt af modtage yderligere næringsfattigt regnvand fra øget trafik ved evt. nyt byggeri.
  Du skriver også at der vil blive stillet krav til tilbageholdelse af vand. Det er dejligt at Ballerup Kommune vil afkræve dette af en evt. bygherre, men som jeg nævnte i mit læserbrev kan vel selv de bedste tiltag ikke helt afhjælpe tyngdekraften ved 10 meters niveau forskel mellem mosen og de påtænkte byggegrunde.
  Jeg skal lige gøre opmærksom på at oversvømmelse allerede er et problem rundt om Sømosen. Ballerup Kommunes grund på matrikel 20q ud for DTU er så vandfyldt at vandet flyder ud over den offentlige anlagte sti og planer ud i mosen store dele af året. Denne matrikel ligger mellem to af de matrikler hvorpå der påtænkes at blive bygget familie og studie boliger, nemlig matrikel 20r og 20s. Det ville da være skønt hvis Ballerup Kommune vil kigge på dette eksisterende oversvømmelses problem og iværksætte løsning for det.
  Venlig hilsen,
  Marianne Stark

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *