Fælles kamp mod urimelig udligning
byskilte_ballerup_6-1.jpg
økonomi Der ryger rigtig mange kroner ud af Ballerups kommunekasse som en del af udligningen til andre kommuner. Nu har lokalpolitikerne fået nok. S og V står sammen i oprøret mod, hvad de opfatter som en urimelig flytning af penge.

Igennem mange år har det været sådan, at en række såkaldt ’rige’ kommuner, fortrinsvis i hovedstadsområdet, fra statens side er blevet pålagt at betale en stor bid af deres pengekasse til såkaldt ’fattige’ kommuner, fortrinsvis i Jylland eller på Sydsjælland.

Formålet var oprindelig at hindre en økonomisk skævvridning af landet, så landkommuner uden de store skatteindtægter kunne opretholde en fornuftig service til deres borgere, med håb om at tiltrække nye borgere og undgå døde pletter på landkortet.

Det har i mange år været en kilde til en del knurren blandt især de københavnske kommuner, at de på denne måde skal ’medfinansiere’ en række ting i andre kommuner.

Men nu har diskussion om denne vandring af penge fra København og omegn til andre dele af landet igen taget fart. Faktisk har 34 kommuner i hovedstadsregionen, blandt andet Ballerup, for nylig startet et oprør, der skal gøre politikerne på Christiansborg opmærksomme på den, efter deres mening, urimelige fordeling, den såkaldte udligningsordning.

Vi har også problemer

En af deltagerne i oprøret er borgmester Jesper Würtzen (A). Ballerup Kommune er også blandt bidragyderne til udligningsordningen og borgmesteren har svært ved at se, hvorfor Ballerup skal betale til eksempelvis jyske kommuner med både høj service og godt gang i økonomien.

»Vi har netop holdt møde med de andre kommuner og vi har gjort det meget klart overfor regeringen, at vi har fået nok af denne model. Hovedstadens kommuner er ikke ens. Vi har meget store socioøkonomiske forskelle og i Ballerup har vi også vores problemer. Vi vil gerne være med til at give til Guldborgsund eller Lolland, men det er ikke rimeligt, at vi skal betale til eksempelvis Aalborg eller andre jyske kommuner, der har rigtig godt gang i hjulene. Der er mange steder et større rådighedsbeløb pr. indbygger i mange jyske kommuner end i Ballerup. Rigtig mange hovedstadskommuner har mange sociale udfordringer, så vi kunne godt tænke os en anden model. Derfor står vi nu sammen for at gøre opmærksom på problemet,« siger Jesper Würtzen.

Han mener, at man skulle lave en regional udligning.

»Vi har en hovedstadsudligning, hvor de meget velhavende kommuner giver til de mindre velhavende i området. Det kunne man sagtens gøre andre steder. Så kunne de jyske kraftcentre som Aalborg og Aarhus være med til at give til de mindre godt stillede område i Vest- eller Sønderjylland. Vi synes i hvert fald ikke, at fordelingen er rimelig som den er nu,« siger Jesper Würtzen.

Regional udligning

Holdningen deles af Kåre Harder Olesen (V), som også repræsenterer et parti med en del borgmestre i både Jylland og i ’oprørsområdet’. Han mener heller ikke, at den nuværende ordning er rimelig.

»Dette er ikke en partipolitisk diskussion, men en regional og kommunal diskussion. Jeg er helt enig i den holdning som borgmesteren har, for der er noget galt med udligningen, som det fungerer nu. Det er fint, at vi har en udligning, der kan sætte gang i yderområderne i Danmark, men der skal ikke være en overudligning, som vi ser det nu. Hovedstadsområdet er jo ikke en homogen størrelse. Der er meget store økonomiske forskelle. Der er i den grad forskel på Ballerup og Gentofte, så det er en mærkelig måde at se hovedstadens kommuner på. Altså som om de er ens. Jeg kunne sagtens forestille mig en regional udligning, hvor de lokale kraftcentre giver til mindre godt stillede kommuner i regionen. Det kunne så også foregå i Jylland. Der er jo kommuner i Jylland, hvor det går rigtig godt, eksempelvis Aalborg, Aarhus eller trekantsområdet;« siger Kåre Harder Olesen, som også påpeger, at der er mange kommuner i Jylland, hvor der er et større rådighedsbeløb pr. indbygger end i Ballerup.

Tror på effekt

Hvad der kommer ud af oprøret er endnu uvist, da det generelt er svært for kommunerne at overbevise en regering om at lave om på udligningen. Men begge lokalpolitikere tror dog på effekten af det nye 34 kommuner er store oprør.

»Jeg vil ikke spå om fremtiden, men jeg fornemmer, at det har en effekt, at vi råber højt. Pludselig taler vi med én stemme uanset om det er venstreborgmestre, socialdemokratiske borgmestre eller konservative borgmestre på tværs af hovedstadsområdet. Vi taler med én stemme, så det har fået en ny betydning. Jeg kunne godt tro, at der kommer justeringer på ordningen. Der vil nok ikke ske en fundamental omkalfatring af systemet, men justeringer kan der godt komme. Så må vise, hvad det kan få af betydning for Ballerup,« siger Kåre Harder Olesen.

Selvom borgmester Jesper Würtzen heller ikke tror på en stor omvæltning af udligningen lige her og nu, så tror han også på, at det nytter at kæmpe.

»Vi bliver ved og vi presser på. Nu står vi sammen om det her og vi siger med én stemme, at det er urimeligt. Det tror jeg har en effekt. Så må vi se, hvad der sker i den kommende tid,« siger Jesper Würtzen, som altså har sat sig i spidsen for Ballerups bidrag til et oprør, der måske kan give en nytænkning af den fordeling af penge, der sker mellem kommunerne i Danmark. Måske med en positiv effekt for kommunekassen.

1 kommentar om “Fælles kamp mod urimelig udligning”

  1. Flemming Christensen siger:

    Endnu en artikel uden tal, hvor man ikke rigtigt bliver klogere.
    Der er ikke et regnskab for 2017 hos Ballerup Kommune, men i regnskabet for 2016 er Lands- og hovedstadsudligning 582 mio. kr. (582.000.000 kr.) for en kommune som har en del af virksomheders hovedkontorer.
    Ballerup Kommune betaler således ikke umiddelbart til Jylland.
    Nu kan det være jeg har læst forkert i regnskabet, så det ville være dejligt, hvis avisen havde lavet bare lidt arbejdet og gjort læserene klogere.

Skriv et svar til Flemming Christensen Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *