Ballerup mangler hjemmehjælpere
ldrepleje2-colourbox-1.jpg
Ballerup Kommune har rigtig svært ved at skaffe nok SOSU-personale og med udsigt til, at en stor del af de nuværende ansatte går på pension de kommende år, bliver det ikke just nemmere. Foto: Colourbox
SoSu-mangel Trods åbent optag og samarbejde med uddannelser og jobcenter, så har Ballerup Kommune svært ved at skaffe især SOSU-hjælpere. Det kan få konsekvenser for fremtidens ældre.

Der er mangel på arbejdskraft i mange brancher rundt om i landet. Det gælder ikke mindst på SOSU-området, hvor en lang række kommuner har svært ved at få uddannede nok til jobbene som SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere.
Det gælder også i Ballerup, hvor man ifølge den såkaldte dimensioneringsaftale i 2017 skal indgå i alt 47 nye praktikaftaler med nye SOSU-hjælpere og assistenter, men har indgået 40.

Tallet dækker desuden over, at et relativt stort antal elever har forladt deres uddannelse inden for prøveperioden. Den udtalte mangel på uddannede og på antallet af praktikaftaler er et problem, som fagforbundet FOA nu råber op om.

»Situationen er allerede alvorlig når tre ud af fire danske kommuner mangler arbejdskraft indenfor ældreområdet. Der er behov for en ekstra indsats nu for at tiltrække nye til fagene og så er det skuffende, at opleve at så få kommuner lever op til aftalen,« siger Karen Stæhr, sektorformand i FOA, der organiserer SOSU-personalet.

Kommunerne har forpligtet sig til at skaffe et bestemt antal praktikpladser til eleverne på SOSU-uddannelserne, men de nyeste tal fra FOA viser, at de færreste kommuner kan leve op til deres forpligtelse. Altså heller ikke Ballerup, der dog har indgået omkring 85 procent af de forventede praktikaftaler i 2017, men samtidig har oplevet, at en del elever falder fra.

Svært at finde dem

Hos Ballerup Kommune er man helt klar over problemet og man gør hvad man kan for at få elever til praktikpladserne. Men det kniber med at finde unge, der vil ansættes – især som SOSU-hjælpere.

»Vi skulle ansætte 18 hjælpere og 29 assistenter og de 29 har vi fået ansat. Det kniber noget mere med at finde hjælpere. Vi fik ansat 11 SOSU-hjælpere, men de otte er allerede forsvundet igen i prøveperioden. Vi kan konstatere, at det er rigtig svært at finde egnede SOSU-hjælpere. Det handler måske om, at SOSU-assistentuddannelsen er på et højere niveau, kræver mere viden og måske derfor søges af folk, der er mere vedholdende,« siger Pernille Bruun-Guassora, stabschef Center for Social og Sundhed i Ballerup Kommune.

Ifølge hende skyldes frafaldet især helbredsmæssige og sproglige problemer, der har gjort at aspiranterne ikke kunne gennemføre uddannelsen. I flere tilfælde har borgerne klaget over, at de ikke kunne forstå, hvad SOSU-hjælperne sagde.

Også otte af assistenteleverne er efterfølgende stoppet på grund af dumpede eksaminer eller job og uddannelse i andre kommuner.

Et hul i personalet

Stabschefen erkender, at det er et problem, at man ikke kan få nok kvalificerede SOSU-hjælpere.

»Vi får jo flere ældre og samtidig lever folk længere. Selvom de ældre generelt er friskere og kan klare sig selv længere, så vil behovet stadig stige. Blandt andet fordi vi får flere tidligt udskrevne patienter fra sygehusene, som er plejekrævende. Desuden vil en rigtig stor gruppe af SOSU-personalet gå på pension om 5-10 år og der vil blive skabt et hul, som vi skal forsøge at fylde ud,« siger Pernille Bruun-Guassora.

Hun fortæller, at Ballerup Kommune er i tæt dialog med UU-uddannelserne, der uddanner SOSU-hjælpere og assistenter og med jobcentrene, hvor man kan finde egnede kandidater til uddannelserne.

»Vi arbejder tæt sammen med uddannelsesinstitutionerne og med jobcentret, men vi må også konstatere, at der er mange udfordringer. Især de sproglige udfordringer sætter nogle barrierer,« siger hun og fortæller samtidig, at Ballerup Kommune ikke har nogen ansøgningsfrister men ansætter løbende hele tiden og at alle fra uddannelserne kan søge praktikplads når som helst.

Vil gøre det lettere

»Så vi er godt klar over problemet, og vi gør hvad vi kan for at imødegå det. Det handler om at gøre det attraktivt for de unge at gå ind i de jobs og jeg synes, at vi ser det med assistent-uddannelsen. Men med hensyn til hjælperne er deres faglige niveau generelt faldende, idet mange ikke er uddannelseparate. Vi forsøger også at rekruttere fra egne rækker, så vi gør hvad vi kan for at komme problemet i møde,« understreger Pernille Bruun-Guassora.

Ifølge FOA’s tal vil der frem mod 2040 komme knap 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark og samtidig er omkring 30 procent af social- og sundhedspersonalet over 55 år og vil derfor forlade arbejdsmarkedet indenfor de kommende 5-10 år. Det betyder, at der i 2026 vil være behov for at tiltrække næsten 40.000 ansatte indenfor SOSU-området, alene som følge alderssammensætningen.

Ifølge tal for SOSU-skolerne har kommunerne som helhed kun opfyldt 80 procent af dimensioneringsaftalen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *