Renovering af Ellebo stoppes endeligt
blokke_på_Baltorpvej_2-1.jpg
Den store renovering af Ellebo bliver nu sat endeligt i stå. Kun renoveringen af blok 3 fortsætter som planlagt. Der er fundet flere fejl i blandt andet fundamentet i de andre blokke og det vil gøre renoveringen langt dyrere end forventet. Foto: Arkivfoto: Flemming Schiller
Fejl Ballerup ejendomsselskab har endeligt besluttet at stoppe yderligere renovering af Ellebo efter fund af endnu flere fejl. Nu skal der findes en anden løsning for resten af boligblokkene.

For en måneds tid siden kom det frem, at den stort anlagte renovering af Ellebo under Ballerup Ejendomsselskab måtte stoppes i utide. Grunden var, at man havde fundet en række fejl i blandt andet fundamenterne og andre ting, som gjorde renoveringen langt dyrere end planlagt. Derfor måtte man sætte renoveringen af alt andet end blok 3 i stå.

Nu har Ballerup Ejendomsselskab sammen med konsulentfirmaet Rambøll gennemgået de andre blokke og har fundet yderligere fejl i fundamentet, som vil få ekstraudgifterne til at stige endnu mere. Derfor har repræsentantskabet den 17. januar endeligt besluttet, at renoveringen af Ellebo stoppes når renoveringen af Blok 3 er færdig til efteråret.

Gammel skade

Ved gennemgangen af de øvrige blokke har man fundet behov for ekstra forstærkning af fundamenterne og konstruktionerne. Man har blandt andet fundet et særligt problem med fundamenterne i blok 1 og 2, hvor der er fejl i den oprindelige fundering – en fejl der stammer helt fra opførelsen i 1963-64. Det får udgifterne til at stige endnu mere og dermed er det helt udelukket, at man kan gennemføre renoveringen.

»Vi har siden de første opdagelser arbejdet intensivt med at finde besparelser, som kunne gøre det muligt at gennemføre renoveringen af de sidste tre blokke indenfor det nuværende projekt. Men ekstraudgifterne har en størrelse, som gør det umuligt at finde en løsning, der holder sig indenfor økonomien og samtidig lever op til en ordentlig boligkvalitet,« siger Rolf Andersson, byggedirektør i KAB.

Grundig undersøgelse

De nyfundne problemer gælder kun blok 1 og 2, der er opført med såkaldt pælefundament, mens de øvrige blokke er opført med almindeligt fundament. Princippet i pælefundering er, at fundamentsbjælker hviler på store pæle, der er banket ned i jorden og en stikprøvescanning foretaget af Rambøll viste, at bjælkerne i blok 1 og 2 ikke er forsynet med alle de påkrævede armeringsjern og dermed ikke lever op til kravene.

Der er dog ifølge Rolf Andersson ikke tegn på, at fundamenterne er overbelastede.
»Men når det så er sagt, så tager vi problemet meget alvorligt,« siger Rolf Andersson.

KAB og Ballerup Ejendomsselskab har nu bedt Rambøll om at udføre en grundig undersøgelse, som kan danne baggrund for en mulig løsning og samtidig etablerer man specialudstyr for at sikre sig, at enhver reaktion i fundamentet straks registreres.

»Vi har aldrig været ude for noget lignende. Midt i en stor renovering må vi stoppe det hele. Nu har vi hyret et advokatfirma til at forestå en udredning om ansvaret i sagen,« siger Rolf Andersson, som samtidig påpeger, at man nu vil arbejde videre for at finde en løsning for de resterende tre blokke.

1 kommentar om “Renovering af Ellebo stoppes endeligt”

  1. O.Jensen siger:

    asbest og bly i malingen skal fjernes i alle blokke ,
    bliver dette arbejde ikke udført
    skal blokkene ikke beboes og må derfor rives ned.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *