Måløv-borgere kæmper for et bedre rensningsanlæg
Morten-Stryhn-Hansen_5.jpg
Morten Stryhn Hansen og andre naboer til Måløv Rensningsanlæg kæmper for at få indflydelse på den beslutning, der skal forme fremtidens anlæg. De håber et nybygget anlæg med en bedre placering, der vil mindske lugt- og støjgener hos naboerne. Foto: Flemming Schiller
planer Inden længe skal Måløv Rensningsanlæg fornyes. Der kan enten bygges et nyt, renoveres på det gamle eller det kan blive flyttet ud af kommunen. Naboerne kæmper nu for at påvirke beslutningen.

Der er dage, som den dag, hvor Morten Stryhn Hansens 3-årige søn træder udenfor, tager vanterne op til næsen og siger ’puha, hvor her lugter’.

Der er også dage, hvor trafikken fra de store lastbiler er voldsom eller larmen fra pumperne generer naboerne. Den slags dage vil de gerne have langt færre af i Måløv. Derfor er Morten Stryhn Hansen og en række naboer til Måløv Rensningsanlæg gået sammen om at påvirke den beslutning, som bestyrelsen, Novafos og i sidste ende gruppen af borgmestre i rensningsanlæggets ejerkommuner, skal tage om fremtidens anlæg.

For det 50 år gamle anlæg er nedslidt. Selvom der er repareret på det løbende, så er det tydeligt, at Måløv Rensningsanlæg skal fornyes. Derfor skal ejerne tage stilling til, hvad der skal gøres. Om der skal bygges et nyt i området, om det eksisterende anlæg skal renoveres eller man måske skal flytte et nyt anlæg helt ud af kommunen.

Beslutningen skal i sidste ende tages af borgmestrene fra Ballerup, Herlev, Egedal og Furesø kommuner. Kommuner, der alle ejer andele i Måløv Rensningsanlæg og naboerne vil gerne sikre sig, at de bliver hørt i processen.

Påvirke fremtiden

Derfor har de oprettet facebookgruppen ’nyt Måløv Rensningsanlæg’ og har samtidig holdt møder med bestyrelsen og repræsentanter for Novafos, det fælleskommunale vandforsyningsselskab, som står i spidsen for anlægget.

Desuden har gruppen af naboer netop søgt aktindsigt for at få et indblik i en rapport, som Cowi har lavet om, hvad de anbefaler er den bedste løsning for anlæggets fremtid.

Målet er, at få færrest mulige gener hos naboerne, og få et anlæg der både er moderne og miljøvenligt.

»Man har jo ladet rensningsanlægget stå og forfalde i mange år og selvom der er blevet repareret lidt på det igennem årene, så er det tydeligt, at alderen har givet en del gener til naboerne. Der har flere gange været ledt spildevand ud, som ikke er blevet renset ordentligt og lugten er indimellem slem. Desuden er trafikken i området til tider voldsom, fordi infrastrukturen heller ikke er tidssvarende. Så derfor vil vi gerne påvirke processen og høres, inden man tager en beslutning om, hvad der skal ske med fremtidens anlæg. Novo har udvidet deres fabrik i området og der kommer flere udstykninger i fremtiden, så der er brug for et anlæg, der kan klare det. Der er også en række miljøhensyn at tage,« siger Morten Stryhn Hansen, som sammen med andre af naboerne har holdt flere møder med både bestyrelsen og Novafos-repræsentanter.

»Der er tre scenarier for fremtiden. At man flytter anlægget ud af kommunen, at man udbygger og fornyer det eksisterende anlæg eller at man bygger et nyt anlæg i området, men i åbent land med en bedre placering og en opgraderet miljøprofil. Vi har drøftet det med rensningsanlæggets bestyrelse og Novafos-folkene, men der er ikke kommet nogen afklaring. Vi synes det er lidt svært at få et svar. Meget afhænger af den rapport, som skal være grundlaget for beslutningen, så derfor har vi søgt aktindsigt i den. Vi vil gerne se, om den er uvildig. Desuden vil vi gerne have et blik ind i, om beslutningen er taget på forhånd. Det indtryk kunne man godt få,« siger Morten Stryhn Hansen, som ikke lægger skjul på, at han og de andre naboer foretrækker et helt nyt anlæg i området, men i åbent land med moderne faciliteter.

»Vi håber på en flytning til åbent land og et nybyggeri, hvor man planlægger og fremtidssikrer. Der vil stadig være et modtageværk, der hvor de nuværende værk ligger, men man vil kunne bygge en række foranstaltninger, der vil gøre vores lugt- og støjgener langt mindre,« siger Morten Stryhn Hansen.

Trafik på skolevejene

Han påpeger samtidig at man ikke tidligere har fokuseret på lugt og støjgenerne samt at få trafikken væk fra skolevejene i området og at det derfor er vigtigt, at beboerne nu står sammen om at få indflydelse på områdets fremtid.

»Det er mærkeligt, at man i så mange år bare har ladet anlægget forfalde, samtidig med at behovet er steget. Men området er et udviklingsområde, både på erhverv og på boliger, så derfor er det en vigtig kamp vi tager – også for de kommende generationer, der kommer til at bo herude. For der er ingen tvivl om, at meget af området kommer til at blive udviklet i de kommende årtier,« siger Morten Stryhn Hansen, som vil gøre alt for at påvise, at man ikke skal udbygge det gamle anlæg, men altså bygge et helt nyt anlæg, hvor naboerne ikke på samme måde vil blive påvirket.

Som nævnt skal beslutningen endeligt træffes af ejerkommunerens borgmestre inden for en overskuelig fremtid. Men hvis man spørger formanden for rensningsanlæggets bestyrelse, Teknik- og Miljøudvalgsformand i Ballerup Kommune, Helle Tiedemann (A), så er hendes prioritet et nyt anlæg.

Anlæg under jorden

»Vi vil gerne bygge et nyt moderne og underjordisk anlæg med minimale lugt- og støjgener. Et anlæg som Stavnsholt anlægget i Hillerød kunne være fantastisk. Der kan ikke bygges videre på det gamle anlæg, for det er nedslidt. Så vores håb er, at der bliver bygget et nyt anlæg i kommunen. Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at undgå at naboerne bliver påvirket. Men når man bor lige op ad et rensningsanlæg, så er det nok svært helt at undgå, at der indimellem vil være nogle gener. Men hvis vi kan undgå det, så gør vi det,« siger Helle Tiedemann.

Samtidig slår hun fast, at bestyrelsen er i dialog med naboerne og at hun har talt med naboerne, blandt andet Morten Stryhn Hansen, flere gange, ligesom hun er medlem af facebookgruppen, der nu tæller 133 medlemmer.

»Vi er i dialog løbende og jeg har mødtes med naboerne,så vi håber at få det bedst mulige anlæg i fremtiden. Rapporten der er udarbejdet af Cowi er helt uvildig og den skal lægges til grund for beslutningen, som borgmesterkredsen skal træffe. Jeg ved ikke hvornår beslutningen bliver taget, men jeg vil tro, at det bliver i indeværende år,« siger Helle Tiedemann.

Det 50 år gamle rensningsanlæg står altså stadig og forfalder langsomt, mens naboerne lever med det hver dag. Men det ser nu ud til, at der for første gang i mange år er ved at ske en reel udvikling i sagen og at naboerne måske kan håbe på, at udviklingen kommer til at tage hensyn til de flere og flere beboere, der er og vil komme i Måløv.

1 kommentar om “Måløv-borgere kæmper for et bedre rensningsanlæg”

  1. Sascha siger:

    Er der noget nyt i den her sag? 🙂
    Mvh En mulig tilflytter.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *