Borgmesterens nytårshilsen
jesper_w_5-1.jpg
Borgmester Jesper Würtzen skriver sin traditionelle nytårshilsen til kommunens borgere. Foto: Arkivfoto.
Nytårshilsen Borgmester Jesper Würtzen (A) skriver sin traditionelle nytårshilsen.

Kære borgere i Ballerup Kommune. 2017 er nu historie, og vi er i gang med 2018.

Det forgangne år har været spændende og interessant for Ballerup Kommune. Der er godt i gang i udviklingen på en lang række områder, og det lover godt for fremtiden, så vi sikrer, at vores kommune fortsat er et godt sted at bo, leve og arbejde.

Et vigtigt skridt blev taget for et år siden, da en enig kommunalbestyrelse vedtog Ballerup Kommunes nye vision.
Den hedder ’Vision 2029’, og den består af fem temaer, der beskriver, hvordan vi gerne vil have, at Ballerup ser ud i 2029.

Hovedtemaet er ’Vi skaber fremtiden sammen’.

De fire uddybende temaer er ’Åben for nye idéer’, ’En stærk uddannelsesby’, ’En grøn by i balance’ og ’En førende erhvervsby’.

Visionen er vores fælles fundament, som vil udstikke en retning for vores politiske beslutninger og prioriteringer de kommende år.

Beskæftigelse i fremgang

Et sted, hvor vi har truffet vigtige beslutninger, er på erhvervsområdet. Vi har i en årrække formået at tiltrække en masse virksomheder.

Det betyder, at Ballerup Kommune fortsat er én af Danmarks største erhvervskommuner. Vi er faktisk den kommune i landet, der bidrager mest til Danmarks bruttonationalprodukt målt pr. indbygger.

Med den gode udvikling i erhvervslivet følger også en øget beskæftigelse. Ledigheden i Ballerup Kommune er på 3,8% og ligger under både hovedstads- og landsgennemsnittet.

Men vi vil have alle med. Her har vi brug fra hjælp fra virksomhederne, som kan hjælpe med at give en chance også til borgere, som har været uden for arbejdsmarkedet længe – måske på grund af sygdom.

Der er heldigvis flere og flere af vores virksomheder, der tager et socialt ansvar. Deres indsats hædrer vi blandt andet med Virksomhedsprisen. I 2017 gik den til Plejecenter Lundehaven og SILVAN Ballerup, som har gjort en særlig indsats for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet.

Frikommuneprojekt baner vej

Vi stiller krav til virksomhederne, og derfor skal samarbejdet med os være så smidigt som muligt.
Det skal det også være mellem kommunen og de borgere, der har brug for hjælp.

På nogle områder kan krav i lovgivningen dog betyde, at kommunens afdelinger nærmest modarbejder hinanden – og imod den sunde fornuft.

Derfor har Ballerup Kommune søgt og fået status af frikommune, hvor vi fritages for lovgivningen på nogle fagområder.

Projektet har 30 lokale familier i målgruppen. Idéen er, at vi kan gøre sagsbehandlingen mere smidig til gavn for alle involverede – og måske for resten af landet på sigt.

God udvikling på ældreområdet

Tallene viser, at vi lever længere, og vi er sundere end nogensinde. Det er rigtigt godt for os alle.
For at sikre et tilstrækkeligt antal plejehjemspladser har vi besluttet at lave en udbygning af Plejecenter Toftehaven med cirka 50 pladser, som vil stå klar om små fire år.

På plejecentrene har vi i 2017 også kunnet glæde os over gode tilsynsrapporter – og i snart to år har vi ikke haft liggedage for færdigbehandlede Ballerup-borgere på hospitalerne.

Den forberede sundhed viser sig også på anden vis. Vi kan se, at betalingen, som vi skal give til Regionen, hver gang en Ballerup-borger bliver indlagt, er faldende.

Det er en god udvikling, og det glæder mig, at så mange af vores ældre vælger at holde sig aktive både fysisk, mentalt og socialt i de mange foreninger, klubber og fællesskaber, som vi har.

Oplevelser i fællesskab

I Ballerup har vi et stort foreningsliv og mange stærke fællesskaber.
Kræmmerfestivalen, Ballerup Musikfest, Halloween i Måløv er blot nogle af de store begivenheder, som samler borgerne. For ikke at tale om alle lokalarrangementerne ved jul og Sankt Hans.

I 2017 så vi også nye initiativer: Kulturnat i Skovlunde, dans, musik og jazztoner på Torvet for bare at nævne nogle.
Jeg har også bidt mærke i, at vores unge musikliv blomstre op med ’Mere Monitor’, der nu kører på andet år. Det er herligt med de unge talenter, som kan mødes i deres kreative fællesskaber.

I 2017 fik vi også genåbnet Musikhuset på Lautrupgård for det lidt mere modne musikliv.
Jeg vil også gerne nævne Skammerfestivalen, i forlængelse af teatergruppen KLIMA’s flotte musical ”Skammerens datter”, som mere end 2000 Ballerup-borgere har set.

Under festivalen blev der skabt et stort læringsprojekt i tæt og godt samarbejde med kommunen, Skoletjenesten i Pederstrup, Ballerup Museum og bibliotekerne.

Dygtige børn og unge

Vi har i 2017 igen set flot fremgang i karakterer og skoleresultater på vores skoler. Vi kan se, at flere elever får karakteren 2 eller derover.

Med resultatet ligger vores elever over landsgennemsnittet, og det betyder, at flere kan starte på en ungdomsuddannelse.

Man skal lære noget i skolen, men man skal også have en god skolestart og gode oplevelser.
Her er det vigtigt, at forenings-, erhvervs- og kulturliv og andre åbner sig for vores elever og skoler.

Vi har derfor åbnet portalen ’Skolen i Virkeligheden’, hvor interesserede kan byde sig til over for skolerne.
Det har mange allerede gjort, og de har været med til at støtte op om mere autentiske og virkelighedsnære forløb, der støtter elevernes udvikling.

Det er også vigtigt med gode fysiske rammer for børnene. I november åbnede Børnehuset Himmel og Hav i Skovlunde. Det er en moderne og flot institution, som vi kan være stolte af.

Der er også gang i en stor udbygning af børnehuset Valhalla i Egebjerg, ligesom vi i 2017 har kunnet indvie sammenbygningen af Børnehuset Kirstinevang.

Fart på byudvikling

I 2017 har vi også kunnet opleve, hvordan byudviklingen for alvor har taget fart. Særligt i Skovlunde og på Banegårdspladsen i Ballerup er byggeriet i gang. Og i 2018 kommer Måløv med – ligesom vi vil se mere byggeri i Skovlunde midt, på Rolighedsvej og i Ballerup midt.

Jeg kan samtidig fortælle, at en række investorer er meget interesserede i at bygge på en række andre grunde i kommunen.

Det er vigtigt, at vi kommer med i udviklingen af hovedstadsområdet, og en enig kommunalbestyrelse har også sat som mål, at vi skal øge antallet af borgere med 3.500 frem til 2029.

Valget

I november blev der afholdt valg til kommunalbestyrelsen. Stemmeprocenten faldt en lille smule til 70,2 procent, men der er stadig god opbakning om det lokale demokrati.

Der er lavet en fælles konstituering for de kommende fire år. Det lover godt for et bredt politisk samarbejde om en fortsat god udvikling af Ballerup Kommune.

Til slut vil jeg gerne takke de mange ildsjæle, frivillige ledere i vores foreninger og organisationer som præger vores kommune.

De bruger hver uge mange timer – simpelthen fordi de brænder for at gøre en forskel for børn og ældre. Tak for jeres store og utrættelige indsats!

Jeg vil også takke kommunens medarbejdere for deres gode arbejdsindsats i det forgangne år. De er med til at skabe velfærd og løse opgaver for og med borgerne i Ballerup.

Og med de ord vil jeg gerne sige borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere tak for 2017 – og sende de bedste ønsker til jer alle om et rigtigt godt nytår.

Godt nytår!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *