Borgerne drøftede UCC-planer
borgerhøring_ucc_7.jpg
Der var ikke mødt så mange frem til borgermødet tirsdag aften i UCC-hallen. Men de der var, blev lidt klogere på planerne for det store UCC-hus i Skovlunde. Foto: Foto: Flemming Schiller.
Møde Tirsdag aften var en lille gruppe mødt op til et borgermøde om planerne for det såkaldte multihus i de gamle UCC-bygninger i Skovlunde.

Det går indimellem heftigt for sig, når Ballerup Kommune afholder borgermøde om diverse planer. Hvad enten det er skoler, idræt, trafik, ombygninger eller noget helt femte, så er der ofte hed debat og skarpe ordvekslinger.

Det var ikke rigtig tilfældet tirsdag aften, hvor der var inviteret til borgermøde om planerne for UCC-huset i Skovlunde. Det gamle seminarium er blevet købt af Ballerup Kommune og som de fleste nok ved, skal det omdannes til et såkaldt multihus med plads til Kasperskolen, bosted for folk med særlige behov og koncertsal.

De omkring 35-40 fremmødte var mestendels pårørende til de kommende beboere på bostedet mens enkelte naboer også var mødt frem.

En stor sag

Borgmester Jesper Würtzen (A) indledte seancen med et rids af historien og processen omkring huset.

Derefter var det direktør for Center for By, Erhverv og ejendomme, Carsten Riis, der fortalte lidt mere om planerne for det store hus.

Det fremgik blandt andet, at Kasperskolen flytter ind og er klar til indryk efter juleferien. Samtidig vil botilbuddet først stå klar i 2019-2020, når den lokalplan, som netop er i gang og i høring nu, er vedtaget og sat i gang. Samtidig gælder lokalplanen kun botilbuddet, der skal huse i alt 33 beboere, idet Kasperskolen skal flytte ind i lokaler, der i forvejen er beregnet til undervisning.

Der blev også fortalt lidt om den kommende koncertsal, Heidesalen, opkaldt efter den tidligere rektor Heide.

Den vil efter planen kunne rumme omkring 250 gæster og skal bruges til foreninger og forsamlinger og ikke rockkoncerter, som nogen af de pårørende frygtede.

Trafik og tryghed

Efter den mere detaljerede gennemgang af planerne var der åbent for spørgsmål fra de fremmødte, og de kredsede især om trafikken, hvor nogle frygtede trafikkaos. Her fortalte de kommunale repræsentanter, at der allerede nu er ved at blive kigget på de trafikale problemer, der eksisterer og at man har tænkt trafikken ind i projektet. Faktisk regner man med lidt mindre trafik, når projektet er afsluttet.

Der var også lidt debat om trygheden for beboerne i det nye bostedet, og også her blev der forsikret om, at der vil blive trygt for beboerne og eleverne på Kasperskolen, men samtidig mere åbent og grønt.

Endelig var selve begrebet ’multihus’ under angreb, idet nogle mente det skabte forvirring og utryghed. Her kunne man dog fortælle, at multihus blot er en arbejdstitel. Et par naboer ytrede sig til gengæld positivt om planerne og glædede sig til at følge udviklingen.

Efter halvanden time var debatten slut og alle blev opfordret til at sende høringssvar ind og komme med deres forslag og meninger inden den 13. februar, hvor høringen om lokalplanen slutter. Derefter vil Ballerup Kommune arbejde videre på lokalplanen for bostedet og byggeriet af de syv nye rækkehuse i området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *