200 forslag til at forbedre Vestskoven
skoevn.jpg
Vestskoven er en ung skov, men til gengæld er den Danmarks tredje mest besøgte skov. I anledning af at skoven er blevet voksen, har Naturstyrelsen bedt borgerne om hjælp til at finde den rette gave. Foto: Arkivfoto
fødselsdagsgave Vestskoven fyldte i foråret 50 år. I den anledning opfordrede Naturstyrelsen borgerne til komme med ideer til, hvordan en tur i skoven kan blive mere attraktiv.

Da Vestskoven i foråret kunne fejre, at det er 50 år siden, at Vestegnens nye skov blev til virkelighed, ville Naturstyrelsen gerne give en særlig gave. Styrelsen opfordrede derfor borgere og organisationer til at komme med forslag til tiltag, som kan gøre skoven mere attraktiv.

»Vi vil gerne fejre 50-året med en fin og ekstraordinær gave til skoven. Her har vi brug for input fra alle dem, som bruger skoven dagligt. Det kunne være sjove indretninger eller spændende naturelementer, som kunne gøre Vestskoven til et endnu bedre sted at besøge. Vi vil derfor opfordre alle til at fortælle os, hvad de har af ideer, og så vil et dommerpanel senere på året læse alle ideerne og forsøge at skaffe midler til at å den eller de bedste realiseret,« sagde skovrider Kim Søderlund i den forbindelse.

Den opfordring er der mange, der har fulgt. 150 borgere og organistioner har indsendt 200 forslag til, hvad der i deres øjne kunne gøre skoven mere indbydende.

I skovens dybe, stille ro

Et dommerudvalg bestående repræsentanter for Naturstyrelsen, Politiken, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening samt borgmester i Albertslund Kommune Steen Christiansen har nu udvalgt seks forslag, som der skal arbejdes videre med.

I udvælgelsen er der lagt vægt på, at forslagene giver skoven nye attraktioner, højner de besøgendes tur i skoven, holder længe og ikke kræver en masse vedligeholdelse, ligesom forslagene skal forebygge, at de besøgende ikke kommer i konflikt med hinanden.

Forslagene, der arbejdes videre med er: en jordhøj med hule, foreslået af Mikael Hansen, der i sin begrundelse for forslaget bl.a. skriver:

»Siden jeg var barn har jeg været fascineret af de af skovens dyr, der bor i huler i jorden, og da jeg ikke er en ’ø’ i samfundet går jeg ud fra, at andre mennesker også har samme fascination. Hulen udformes i en jordhøj, der også kan lede tankerne hen på oldtidensgravhøje, der ses overalt i det danske landskab. I de gravhøje, der er åbnet op forpublikum og hvor det er muligt at kravle ind og opleve ’de gamles’ sidste hvilested…..«

Derudover har dommerpanelet peget på en oplevelsessti, naturlegepladser, hvor børn kan bygge huler, opsætte balancebomme ved hjælp af kvas og stammer.

Også etablering af flere vådområder, der skal styrke biodiversiteten i skoven har fået dommerne til at vende tomlen opad. Konkret vil det betyde, at Vejleådalen skal gøres vådere ved at lukke grøfter, ligesom der skal laves paddehuller flere steder i området.

Derudover er det foreslået, at der laves en såkaldt indvandringsskov.
Endelig skal der arbejdes videre med at få bedre overnatningsfaciliteter, bl.a. i form af en ny lejrplads med bålhytte og shelter.

Penge til gaven

Selv om de 200 forslag er blevet reduceret til en håndfuld, så er det endnu usikker, hvor pengene skal komme fra. Ifølge Naturstyrelsen vil man forsøge at samle penge til gaven gennem fondsmidler, crowdfunding og indsamling.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *