Venedig i Ballerup?
Debat Der er kommet rigtig meget vand ned fra oven i år, også i Ballerup Kommune, hvilket desværre lægger visse begrænsninger på borgernes udfoldelsesmuligheder i de rekreative områder.

Her tænker jeg først og fremmest på, at det ikke længere er muligt at gå tørskoet, endsige cykle, under motorvejstunellen syd for Magleparken og Svanesøen, da Harrestrup Å er gået langt over sine bredder end godt er.

En alternativ rute, hvis man skal videre langs åen og mod Kringelstien, altså uden waders eller ’’bådoverfart’’, ser heller ikke for godt ud, da man render spidsrod i mudder og pløre eller på skærver omkring det ’’månelandskab’’ kommunen for tiden er ved at etablere i området. I al fald skal man have fodtøjet, og tålmodigheden, i orden, hvis man da gider.

Jeg savner en brugbar rute lige præcist der, så vor kommunes naturområder fortsat vil kunne udnyttes fuldt ud.

For som det er lige nu, stopper traveturen brat ved åens bred, og da der hverken er robåd eller gondol, og da vi jo ikke er i Venedig, men Ballerup, går man slukøret hjem igen. Men dog tørskoet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *