Kommunal kortslutning?
Debat I december oplyser BUPL, at Ballerup kommune har tabt en sag om uberettiget fyring af et medlem med en erstatning på 250.000 kroner til følge. Sagen er afgjort i ligestillingsnævnet. Om den kan ankes fremgår ikke. Begrundelsen for fyringen var citatuddrag:

Efter 8 års ansættelse (og) med den begrundelse, at hendes fravær siden 2012 var af en sådan karakter, at det var driftsmæssigt forstyrrende og ikke foreneligt med arbejdspladsens drift’.

Sagen skal som sådan ikke kommenteres her, men det er alene resultatet af afgørelsen, som er værd at bemærke citat ’at regningen tilfalder institutionen’.

Det er her kommunen retter (her i betydningen ”henretter” ) smed for bager jvf Wessels historie om smeden og bageren. Der var kun en smed i samfundet, men der var flere bagere. Det var smeden, som havde forbrudt sit liv i historien. I den aktuelle sag er det tilsyneladende ikke institutionen, der har besluttet fyringen, men administrationen.

Der må være sket en kortslutning, da dette blev besluttet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *