Vi vil have mere natur i Ballerup Kommune
Debat  Alternativet er stærk modstander af DTU-byggeriet ved Sømosen, som det er skitseret af Ballerup Kommune.

Vi mener, at kommunen bør værne om naturen og i stedet satse på at gøre området endnu mere rekreativt, samtidig med at vi øger biodiversiteten.

Alternativet vil i den kommende kommunalbestyrelse gøre en indsats, for at kommunen indleder en dialog med de virksomheder, der grænser op til Sømosen. Målet er, at omdanne de store græsarealer, der fremstår som biologiske græsørkener til at blive en naturlig del af mosen. På den måde vil det rekreative område blive forøget, og der vil blive åbnet op for endnu mere biodiversitet ved at åbne Hjortespringskilen.

På de udlagte områder, der indgår i det skitserede projekt, bliver græsset i øjeblikket slået to gange om året, uden at græsset bliver samlet. Det er ifølge biologer uhensigtsmæssigt for biodiversiteten. Vi vil arbejde for, at de udlagte områder bliver plejet optimalt. Vi vil arbejde for, at al naturpleje i Ballerup Kommune fremover struktureres af kommunes naturvejledere i samarbejde med biologer, så vi fremmer levestederne for insekter, bier, fugle, padder og de øvrige dyr i området.

Det skal slås fast, at Alternativet naturligvis er for studieboliger, som vi mener skal opføres bæredygtigt og energivenligt, men at vi er imod placeringen.

På valgmødet på biblioteket gav Alternativet udtryk for at vi mener at campusprojektet er en ommer, og Alternativet vil i den kommende kommunalbestyrelse opfordre Teknik- og Miljøudvalget til at finde en anden placering af studieboligerne. I vores vision om det fremtidige Ballerup Kommune er der både plads til byudvikling og natur.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *