Udlæg kommunens andel af Sømosen til natur
Debat Jeg føler mig desillusioneret over at bo i en kommune, der påstår at være grøn, selvom politikerne svigter deres ansvar, når det virkelig gælder.

De fleste af byrådets partier siger, at de vil prioritere biodiversiteten, men når det kommer til stykket, er det alene en truet frø, der kan få dem til at genoverveje, om Sømosens naturområde skal ødelægges. Kommunen bør som grundejer simpelt hen udlægge hele sin del af Sømosen til natur.

Biologen fra Amphi Consult, der foretog miljøscreeningen af Sømosen i efteråret, påpeger en trist konsekvens i rapporten ”Naturforhold” (på side 17). Hun vurderer, at antallet af forskellige andre dyr i området vil falde, hvis byggeplanerne føres ud i livet (udover den truede spidssnudede frø, sandsynligvis).

Af samme årsag bør kommunen aldrig mere dispensere for søbeskyttelseslinjen på 150 meter fra vandkanten.

Beskyttelsen af området bør i stedet udvides. For et vildt dyr er søbeskyttelseslinjen stadig skræmmende tæt på grusstien, hvis der bliver bygget lige op til den beskyttede zone.

Blot fordi Sømosens rådyr, ræve, hejrer og harer ikke er truede, ligesom den spidssnudede frø, bør tilstedeværelsen af disse dyr ikke negligeres. De er en del af biodiversiteten, og deres færden er til stor glæde for os mennesker. De holder til i krattet og i træbevoksningerne, som altså nu er i fare for at blive forstyrret af et kæmpe byggeri med cafeer, butikker, idrætsfaciliteter og familieboliger.

Sømosen har ikke brug for flere parklignende græsørkener op mod domiciler og boliger, men derimod velegnede leve- og ynglesteder for en lang række dyr.

Biologen skriver også i sin rapport: »Grundet de levende hegns mange forskellige frugt- og bærbærende træsorter, er der mange fugle i området, og på de lysåbne arealer mellem de levende hegn, er der læ og her trives forskellige andre dyr med tilknytning til mosen.”…« Side 22: ”Bebyggelse af disse arealer…(inden for planområdet) vil reducere mængden af natur og rekreative arealer omkring Sømosen.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *