Svar om campusområde ved DTU
debat I sit læserbrev i sidste uge fremsætter Kim Mertz afslutningsvis et par alternative forslag til placeringen af boligerne ved campusområdet ved DTU.

Som Kim selv foreslår, så er det faktisk netop på arealerne mellem DTU og Datastien, hvor grundejerne hele tiden har tænkt, at eventuelle byggerier skulle tage sit udgangspunkt. Hvor tæt på mosen og stien vil først blive afklaret med den kommende lokalplan.

Ballerup Kommune har allerede beklaget, at de gule felter på debatoplæggets kort har kunnet give anledning til misforståelser, idet de viser hele området, mens det ikke er beskrevet hvor og hvordan, der tænkes bygget.

På baggrund af borgermødet i oktober og den forlængede høring har kommunen på www.ballerup.dk/dtucampus fremlagt forskelligt baggrundsmateriale og samtidig forsøgt at besvare de hyppigst stillede spørgsmål.

Her kan man blandt andet blive klogere på, hvad der er omfattet af fredningen, hvad der er beskyttet natur, hvor der er byggelinjer, hvad der er fritidslandskab, og hvad der er allerede lokalplanlagte erhvervsarealer.

Til slut vil jeg sige, at Ballerup Kommune naturligvis altid forsøger at balancere de mange interesser, der knytter sig til natur og landskab, så vi både benytter og beskytter områderne på fornuftig vis. Derfor vil der også i fremtiden være mulighed for rekreative naturoplevelser omkring Sømosen.

1 kommentar om “Svar om campusområde ved DTU”

  1. O.Jensen siger:

    Derfor vil der også i fremtiden være mulighed for rekreative naturoplevelser omkring Sømosen.

    Hvor lille skal den oplevelse være må man spørge .
    Det er grotesk så ligeglade man er med den smule natur der er tilbage

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *