Ønsker for den fremtidige politik
debat Vi bor i en kommune med mange fordele og mange ressourcer, men også med plads til forbedring og nytænkning.

Vi ønsker vist alle mere liv og dynamik, så præget af soveby bliver lidt mindre udtalt.

I en kommune med et mangeårigt socialdemokratisk flertal opstår der altid nogle særlige fænomener. Der kommer et særligt fokus på strukturer og faste processer som en konsekvens af en marxistisk forankring.

Det har i forgangne tider været fint og nødvendigt for at sikre retsgrundlag og basale rettigheder for alle, men medfører ensartede rammebetingelser for alle borgere og meget lavt gennemskuelighed i systemerne. Jeg vil gerne være med til at åbne op for mere individorienterede principper – alle mennesker har ikke samme behov, børn som voksne, ældre som yngre, syge som raske osv.

Man får ikke samme muligheder og livsbetingelser ved at blive behandlet ens. Tænk på ligestillingen mellem kønnene.

Jeg vil gerne være med til at præge Ballerup Kommune i retning af mere fleksibilitet, gennemskuelighed og åbenhed i den kommunale forvaltning. Ballerups udvalgsstyre gør det svært at finde ud af, hvad der foregår.

Rigtig mange processer er lukkede, indtil de er afgjort. Dermed er udvalgsmedlemmerne og ledelsen ene om at kunne skabe sig et overblik over, hvad der sker, og så må borgerne tage stilling til resultatet.

Det ville på mange måder være hensigtsmæssigt med tidligere borgerinddragelse, men forudsætningen er mulighed for at gennemskue de kommunale beslutningsprocesser. En anden forudsætning for tidlig borgerinddragelser er, at borgerne har en fornemmelse af, at blive hørt – at det nytter noget at engagere sig.

Tillid til de ansatte ville være godt, hensigtsmæssigt og ressourcebesparende. Uddelegering og nærhed har haft positive effekter i andre kommuner, og med mere fleksibilitet og ansvar ville flere borgere utvivlsomt blive mere tilfredse. Det gælder eksempelvis skoler, børneinstitutioner og ældreinstitutioner.

1 kommentar om “Ønsker for den fremtidige politik”

  1. Poul E. Pedersen siger:

    Mærkeligt nok, er det også det at alle de andre politikere også mener. ??

    Jeg har indtil nu ikke hørt det modsatte. ??

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *