Miljø og forurening
Debat Ballerup kommune har mange grønne arealer, så der er rige muligheder for at omsætte organisk forurening, men en meget stor del af kommunen er lavtliggende i forhold til grundvandet, som derfor meget let kan forurenes, specielt med benxener og andre cykliske forbindelser.

Vort drikkevand skal være der for kommende generationer, så Ballerup Kommune skal have en meget restriktiv politik overfor lagring og især nedgravning af forurenende materialer. Der må ikke modtages mere forurenet materiale fra andre kommuner til nedgravning eller deponering i Ballerup. Helt som forventet gik det skævt med støjvolden langs motorvejen. Der kom jordskred ned i vandløbet på grund af det våde efterår, og der var ikke anlagt en sikkerhedszone.

Den nuværende politik, hvor der er meget stor tillid til erklæringer fra underleverandører og hvor præcise data er meget svært tilgængelige, må helt klart ophøre. Fremtidens politik må hvile på, at enhver mistanke er grundlag for et nej, indtil risikofrihed er dokumenteret – omvendt bevisførelse på miljøområdet.

Luftforureningen lokalt kommer overvejende fra dårligt passede villafyr, brændeovne og udstødningsgasser fra privatbiler, da Ballerups industri overvejende er ikke-forurenende takket være en fremsynet indsats fra tidligere kommunalbestyrelser.

Radikale Venstre vil støtte initiativer til centraliseret opvarmning af villaer og beboelsesejendomme og vil være positiv overfor initiativer, der reducerer forureningen fra brændeovne uden at der bliver tale om forbud eller urimeligt bureaukrati.

Radikale Venstre vil støtte at få flere biler på motorvejen til Frederikssund gennem en færdiggørelse af denne for at aflaste Frederikssundsvej, men er meget skeptisk overfor tiltag, der skaber køer med holdene biler i tomgang som for eksempel på Ballerup Boulevard i erkendelse af, at holdende biler forurener meget mere end kørende. Af samme årsag bør der være grønne bølger på gennemførelsesvejene i myldretiderne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *