Kriegel skaber usikkerhed om 1813
Debat  Det er tragisk at tre unge mænd døde af meningitis, fordi akuttelefonen ikke reagerede hurtigt nok. Borgerne skal kunne føle sig trygge ved, at de får den rette hjælp og behandling, hvis de bliver syge. Uanset diagnose, uanset tidspunktet på døgnet, de bliver syge.

Det har derfor været vigtigt at følge op på disse tre tragiske dødsfald. Regionen har udarbejdet en tværgående analyse af hændelserne, omkring dødsfaldene, hvor både eksperter udefra og pårørende var inviteret med. De første anbefalinger fra den tværgående analyse er allerede kommet, og der er sat 11 millioner kroner af til at efterleve dem.

Akuttelefonen 1813 skal sikre én indgang i regionen, så alle får hurtig og let adgang til den nødvendige hjælp ved akut sygdom. Ikke som før, hvor det var tilfældigt, om vi som borgere valgte at ringe til 112, vagtlægen, egen læge, eller tog på skadestuen – ofte meget lange ventetider, usikkerhed og ingen systematisk opsamling på kvalitet og patientforløb.

Akuttelefonen har i 2016 besvaret omkring 80.000 opkald om måneden, hvilket svarer til over 900.000 opkald om året. Ud af de 80.000 opkald om måneden er der rapporteret cirka 22 utilsigtede hændelser om måneden af meget forskellig karakter. Desværre kan der ske fejl alle steder, hvor mennesker er. Vi skal følge op på disse fejl, lære af dem og forebygge at noget lignende sker igen.

Analyserne viser, at der skal reageres langt hurtigere, hvis man gentagne gange ringer til akuttelefonen med symptomer på meningitis. Vigtigt at personalet på både akuttelefonen og akutmodtagelserne uddannes bedre.

Analyserne viser at den rådgivende lægefunktion i akuttelefonen fungerer godt nok. Initiativet til en ny ekstern undersøgelse med Styrelsen for Patientsikkerhed for bordenden, for er der noget, vi kan gøre bedre, så skal vi det.

Ønsket er, at der skal være flere ansatte med almen medicinsk baggrund på Akuttelefonen, Så PLO, de praktiserende lægers organisation, er velkommen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *