Hvad er formålet med høring, hvis man ikke lytter?
Debat Torsdag den 26. oktober deltog jeg i en høring på DTU sammen med beboere og borgere i Ballerup Kommune.

Høringen drejede sig om opførelsen af en række boliger, som kan sikre et campusmiljø for de studerende.

Materialet til høringen havde jeg orienteret mig i. I høringssvarene var der en samstemmende bekymring for naturen. Spørgsmålene i høringen tog udgangspunkt i bekymringer, som borgerne har omkring biodiversitet i Sømosen.

Jeg oplevede, at det var meget afgørende for såvel politikere som embedsmændene at få gennemført projektet. Intentionen for at gennemføre campusprojektet vægtede mere, end formålet med at inddrage borgerne i en høring.

Under høringen var der mange konstruktive forslag fra borgerne om andre beliggenheder til boligerne. Lyttede politikerne og embedsværket? Jeg kunne ikke fornemme det.

Desværre registrerede jeg opgivenhed og desillusion i øjnene på beboerne. De troede ikke på, at kommunen ville skifte holdning eller tage argumenter for at bevare Sømosen alvorligt. Hvad er formålet med høringen, hvis projektet gennemføres som skitseret?

Under høringen kom det frem, at kommunen kan ændre lokalplanen til naturens fordel – udlægge det til natur, men de vælger ikke at gøre det, desuagtet at alle høringssvarene på nær et eller to gav udtryk for det modsatte.

Alternativet er et grønt parti, og vi har et ønske om at Ballerup Kommune i fremtiden vil prioritere natur højere. I kommende byggeprojekter vil Alternativet kæmpe for, at naturen sikres den nødvendige plads. Også i Sømosen.

Når Alternativet kommer i kommunalbestyrelsen, vil vi arbejde for en reel borgerinddragelse omkring Sømosen. Vi vil foreslå et samarbejde mellem kommunen og beboerne, så der kan findes en løsning, der både omfatter attraktive studieboliger og en bevarelse af Sømosen i den nuværende form med mulighed for at øge biodiversiteten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *