Erhverv på skoleskemaet
debat Ballerup kommune har sat som mål at 25 procent af alle unge efter 9. klasse skal vælge en erhvervsuddannelse inden 2021.

Hvad skal vi gøre den dag vi ikke har kvalificeret arbejdskraft nok til at erhvervslivet og samfundet som helhed kan fungerer?

Forsætter den nuværende udvikling, hvor alle der overhovedet har mulighed for det vælger en gymnasial uddannelse, vil vi blive nødt til at få arbejdskraft fra udlandet eller miste markedsdele og dermed velstand og velfærd.

Samtidigt vil der være en stor gruppe af unge der ikke kommer videre efter gymnasiet, og dermed står som en slags ufaglærte. Det er allerede nu tilfældet.

Som uddannelsesvejleder i Ballerup og Taastrup Kommuner ved jeg om nogen, hvor svært det er at ændre udviklingen til fordel for at få flere unge til at starte på en erhvervsrettet karriere.

Ballerup Kommune har som led i målsætningen, om at flere unge skal starte på en erhvervsuddannelse, vedtaget, at alle – som før vejledningsreformen i 2013 – skal modtage vejledning i forbindelse med uddannelsesvalget.

Der skal på alle skole uddannes en faglærer i faget ”job og uddannelse” og faget skal sættes på skoleskemaet med et fast ugeligt timetal. Nu er det ikke kun de 20 procent, som er ”ikke uddannelses parate” der skal vejledes. Alle får mulighed for at kvalificerer deres valg af karriere, og det vil forhåbentligt få de unges øjne op for de mange spændende jobs, der ligger og venter på at blive besat af faglært personale.

Godt gået Ballerup Kommune.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *