Voksne med særlige behov har også ret til at stemme
debat Valgret har borgere, som har stemmeret og er optaget på valgliste. Pr. 1. juli 2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter Værgemålslovens § 6 tillige fået valgret, men kun til kommunale og regionale valg. Ikke til valg til Folketinget.

I Ballerup Kommune har vi borgere med særlige behov, som følge af forskellige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, livssituationer og behov og som har brug for støtte og tryghed. At have funktionsnedsættelse medfører ofte begrænsninger i muligheden for at deltage i samfundslivet på lige vilkår med andre.

Vores handicappolitik handler om kompenserende indsatser og om at indrette omgivelserne, så borgere med funktionsnedsættelse kan deltage aktivt i lokalsamfundet. Kompenserende indsatser kan være i forhold til bolig, beskæftigelse, fritidsliv osv.

Boligen er for alle den base, hvori vi kan udfolde os, hvor vi føler os mest trygge og er mest os selv. Det er mit ønske, at vi med UCC bygningen på Ejbyvej i Skovlunde skaber gode, sunde og passende boliger, som kan skabe trygge rammer og sikre fællesskaber, venskaber og oplevelser.

Langt de fleste borgere med et handicap er i beskæftigelse på almindelige vilkår. Dog er der en gruppe borgere med handicap, som er uden for det ordinære arbejdsmarked, men som kan klare et arbejde under de rette betingelser.

Caféen på Ballerup Bibliotek og Naturhjælperne på Larsbjerggård i Skovlunde, der arbejder i fritidslandskabet Harrestrup Ådal og andre grønne områder i Ballerup Kommune – er gode eksempler på meningsfulde opgaver, arbejde og samvær med andre. Jeg vil arbejde på, at vi får flere af den slags muligheder.

For mig er det vigtigt, at vi handler på, hvad der er vigtigst for den enkelte med særlige behov. Det betyder, at vi sætter fokus på at skabe et liv så tæt på det normale som muligt, men også, at borgeren med særlige behov får og tager ansvar og påtager sig pligter.

Et skridt i retning af mere ligestilling og ligebehandling er således, at gruppen af stemmeberettigede borgere er udvidet til også at omfatte borgere, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter Værgemålslovens § 6.

Jeg håber, at også disse gode borgere bruger muligheden for stemme for første gang her til den 21. november til valget til Kommunalbestyrelsen og Regionsrådet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *