Trafiktællingen på Ejbyvej gælder
Debat Kære Helen og Henning. Jeg kan sagtens forstå jeres undren over om trafiktællinger, udført i en periode med vejarbejde, giver et tilstrækkeligt præcist billede af trafikken.

Det er vigtigt med trafikmålinger fra år til år, som kan sammenlignes, og Ballerup Kommune udfører som oftest deres tællinger om efteråret.

Administrationen har dog forvisset mig om, at de generelt godt kan anvende tællinger på strækninger med vejarbejde, og der er derfor ikke grund til at omtælle.

Konkret har der på Ejbyvej været fokus på at få talt flere steder, således at man har et førbillede af trafikmængderne på vejene inden en planlægningsfase af en eventuel ændring på en større strækning.

Belysningsprojektet kører på fuld styrke i området, og det er som sagt administrationens vurdering, at man stadig ville kunne få et billede af mængden af trafikken på vejene, da størstedelen af trafikken vurderes at være lokal.

Placeringen af tællingen ved Ejbyvej 12 er et udtryk for et ønske om at få et større kendskab til den gennemkørende trafik, og da tælleapparatet ikke er mulig at placere alle steder, er det svært at finde en lokalitet på en strækning, hvor der allerede er etableret hastighedsdæmpende foranstaltninger. Kort sagt betyder det, at trafikanter, der kommer til og fra Skolevej via Ejbyvej/ Bybjergvej, bliver registeret.

Det er planlagt, at samme tællinger skal udføres igen næste år. Her skulle være muligt at få talt i en periode, hvor der ikke forekommer store anlægsprojekter. I er meget velkomne til at kontakte administrationen, hvis I har yderligere spørgsmål.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *