Spørgsmål om fratrædelsesordninger
Debat I forbindelse med TV2-udsendelser om gyldne håndtryk, kan man se at Ballerup Kommune, siden 2014 har udbetalt 5.999.514 kroner i forskellige fratrædelse ordninger.

2.260.944 som løn i opsigelses perioden og 3.783.580 som løn til medarbejdere, der har opfyldt eller forlænget deres åremåls kontrakt.

Det rejser jo grobund for flere spørgsmål: Hvor store beløb kan vi, som borgere i Ballerup Kommune, se frem til at skulle betale i næste byråds periode? Selvfølgeligt kan man ikke sige noget om beløb til opsagte medarbejdere, men dem der står til at opfylde deres åremåls kontrakt, må I jo kende allerede nu.

Hvordan stiller borgmesteren sig til frem tidlige åremåls kontrakter? Og hvorfor har kommunen i det hele taget indgået åremålskontrakter, så uinteressant burde vi jo ikke være for ansøgere, vi er jo hverken beliggende på nordpolen, eller sydspidsen af Langeland.

Svar fra borgmesteren:
Kære René. Tak for dit spørgsmål som mange andre Ballerup-borgere sikkert også har tænkt over, hvis de har set udsendelsen. Jeg kan fortælle, at der i min tid som borgmester – og i øvrigt siden 2009 – ikke har været foretaget nyansættelser på åremål.
De udgifter, der har været for Ballerup Kommune i den pågældende periode, vedrører ansættelser, der er foretaget tidligere, og som kommunen derfor var forpligtet på.
Der er således nu ikke ansat nogen direktører i Ballerup Kommune, der er på åremålsansættelse. De er alle ansat på kontraktvilkår.
Jeg forventer ikke, at der vil blive indgået åremålsansættelser i den kommende valgperiode, da der er bred politisk enighed om, at man ikke ønsker denne ansættelsesform mere. De tidligere åremålsansættelser blev besluttet af Økonomiudvalget i enighed, idet man på det tidspunkt mente, at det var nødvendigt for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
Hvad angår de penge, som er udbetalt til fratrædelsesordninger, så vedrører det chefer, hvor der ikke var enighed om, hvilken retning Ballerup Kommune skulle udvikle sig i. Derfor har man valgt at afbryde samarbejdet. I denne situation er der – som for øvrige medarbejdere – overenskomstmæssige aftaler, som skal overholdes. For chefer er både løn og vilkår anderledes end for almindelige medarbejdere, og derfor er beløbene i den nævnte størrelsesorden.
Jeg kan ikke sige noget om, hvor store beløbene bliver fremover. Vi har gode chefer nu, og der er en god udvikling på mange områder af organisationen. Men hvis der mod min forventning skulle opstå uenighed om retningen, som ikke kan ordnes ved almindelig dialog, så er det klart, at den mest rigtige løsning igen kan være at afbryde et samarbejde. Det sker så med den konsekvens, at der skal afregnes efter gældende aftaler, men det tror og håber jeg altså ikke bliver nødvendigt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *