Politikere og Sømose-beboere taler forbi hinanden
debat I politikere siger, at det aldrig har været planen at spolere naturværdien og dyrelivet i den fredede Sømose.

Argumentet lyder, at de 300 studieboliger forventes placeret på de arealer nord og vest for DTU, der er udlagt til erhvervsformål i den gældende lokalplan.

For det første er vi godt klar over, at I ikke bygger inden for fredningslinjen. Det giver sig selv. Det vi prøver at råbe op om er, at der også er stor naturværdi på de arealer, lokalplanen tillader erhvervsformål på.

At disse arealer er omfattede af en lokalplan, der udlægger dem til erhvervsformål, er ikke et plausibelt argument for ikke også at betragte dem som naturrige og naturværdige.

For at gentage vores anke: Vi beboere observerer, at disse lokalplanomfattede områder er levesteder og tilflugtssteder for mange dyr, hvis tilstedeværelse vi og skolerne omkring har stor glæde af.

For ikke at tale om den helsende virkning disse sidste tilbageværende grønne ”vidder” har på os i Skovlunde Nord.
Bygger I studieboliger og alle mulige andre rammer for naturforstyrrende menneskeliv på arealerne, skræmmer I dyrelivet væk og ødelægger det betragteligt for jeres eksisterende borgere.

I må gerne hilse Staten og DTU og sige, at studerende er velkomne, men ikke byggeriet midt i naturen. Tænk dog kreativt og forestil jer, hvilket pulserende by- og butiksliv, der kunne opstå, hvis de studerende blev placeret nede i Skovlunde Syd-området. Det er ikke en naturlov, at de skal bo klos op ad DTU.

Realiseringen af jeres ønskede ’fjerde bymidte’ forudsætter, at kommunen udarbejder en ny lokalplan. Det er altså muligt at ændre lokalplanen. Vi beder jer derfor om at ændre den, så den helt forbyder mere byggeri i de områder, der grænser op til Sømosens beskyttede vande nord, øst og vest for DTU.

Hvilke partier lurepasser til efter valget, og hvilke kæmper for naturen til glæde for deres nuværende borgere? Er Alternativet indtil videre de eneste, garanterer jeg dem min stemme?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *