Kortere skoledage, tak
debat I sidste uge anerkender Charlotte Holtermann (A) her i Ballerup Bladet, at folkeskolereformen har medført længere skoledage og mindre fritid, og mange ønsker at rulle reformen tilbage.

I Det Konservative Folkeparti er vi enige i synspunktet om de lange skoledage og mindre fritid,, men vi ønsker ikke at rulle reformen tilbage. Der er mange gode elementer i reformen, så der er ikke nogen grund til at rulle reformen tilbage. Men der er behov for, at vi gør noget ved de lange skoledage, så vi kan give vores børn friheden tilbage.

Charlotte Holtermann skriver endvidere, at vi skal tænke anderledes. Men er Socialdemokratiet klar til at tænke anderledes? Vi kan blot udnytte de muligheder, som der allerede findes for at afkorte skoledagen og konvertere denne tid til 2-lærer ordning.

Skolestrukturen har øget antal elever i klasserne markant, og råderummet til holddeling er blevet mindre. Nogle klasser har elever som er voldelige, overskrider almindelige grænser i tale og opførsel eller elever, der har fysiske/psykiske diagnoser, som kræver mere tid fra læreren.

Derfor har Det Konservative Folkeparti i Ballerup flere gange stillet forslag om, at vi i kommunalbestyrelsen uddelegerer kompetencen til at forkorte skoledagene til de enkelte skoledistrikter. Det er vores børn, som betaler prisen for en politisk modvilje imod at gøre, hvad der er rigtigt, både menneskeligt, men også fagligt. Det vil have en både social, trivselsmæssig og faglig effekt.

Derfor: Kortere skoledage, 2-lærerordninger og mere fritid i vores kommunale tilbud og kommunes store foreningsliv er et fagligt, socialt og trivselsmæssigt løft, som vil gøre rammerne omkring vores børn og unges liv bedre.

Men hver gang bliver vores forslag og ønske stemt ned, så der er desværre ikke politisk vilje til at tænke anderledes, som ellers også Charlotte Holtermann ønsker. Og dermed får kommunens skoleelever ikke mulighed for kortere skoledage til næste skoleår.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *