Kommunalt samarbejde mod bander forlænges
forebyggelse Partnerskabet der skal dæmme op for bandekriminaliteten i Ballerup, Herlev og Gladsaxe kommuner bliver forlænget med to år.

Siden 2013 har Ballerup Kommune arbejdet sammen med Gladsaxe og Herlev kommuner om en fælles indsats mod bandekriminaliteten.

De fælles opgaver er, at begrænse tilgangen til bandemiljøet i de udsatte boligområder i de tre kommuner, at forebygge radikaliseringsmiljøer i de tre kommuner og øge trygheden blandt borgerne.

Partnerskabsaftalen udløber med udgangen af 2017 og derfor har politikerne forlænget aftalen med to år for at fortsætte et samarbejde, der har kastet en del positive effekter af sig.

Generelt har partnerskabet nemlig givet et meget stærkt netværk og samarbejde på tværs af kommunerne. Fokus har især været på at skabe en systematisering i det forebyggende arbejde, udvikling af kompetencer og samt fælles forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Der er blandt andet gennemført et politikadetforløb i Ballerup i 2016.

Nyt fokus

Fremover vil man have en række andre fokuspunkter, idet bandekriminaliteten ikke er så tydelig, som den var ved aftalens indgåelse.

Man vil fremover bruge inddragelse af civilsamfundet som et væsentlig element i det tryghedsskabende arbejde, man vi afprøve en systematisk metode for resocialisering og man vil desuden sætte en række initiativer i gang for at forebygge eksempelvis mobning på de sociale medier.

Endelig vil man forankre og implementere de mange tiltag, som allerede er sat i gang i partnerskabet.
I aftalen indgår det også, at man løbende vil tilpasse samarbejdet i forhold til udviklingen i bandesituationen.

Partnerskabet mellem de tre kommuner løber nu frem til og med 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *