Først med psykiatriråd
Debat Tillykke til Ballerup Kommunes borgere, med Danmarks første kommunale psykiatriråd!

Et psykiatriråd med deltagelse af blandt andre repræsentanter fra de lokale psykiatriforeninger.
Lolan Ottesen og andre, nævner, at 50 procent af befolkningen er direkte eller indirekte i berøring med psykisk sygdom. Min påstand er stadig, at vi alle i vores liv, direkte eller indirekte, kommer i berøring med psykisk sygdom, sårbarhed og psykiske ubalancer – som pårørende, venner, kolleger, naboer eller måske os selv.

Jeg er stolt, af at det er min kommune, der går foran, med et psykiatriråd. Det glæder mig, som formand for Udvalget vedr. Tværsektorielt Samarbejde og medlem af Psykiatriudvalget i Regionen, at kommunen »ønsker at prioritere samarbejdet på tværs af kommune, region, den frivillige verden, boligafdelinger med flere«, hele civilsamfundet, for at løfte hele det psykiatriske område. Vi socialdemokrater samarbejder rigtig gerne med Ballerup og de 28 andre kommuner

Derudover har vi i Psykiatriudvalget haft vældig gavn af den dialog vi har og har haft med psykiatriforeningernes »Fællesråd«, til gavn for borgere med de ovenfor nævnte psykiske udfordringer.

Nogle meget vigtige resultater af dette samarbejde er følgende: Medarbejdere med brugerbaggrund, som nu er ansat på samtlige psykiatriske centre, inkl. Ballerup Psykiatrisk Center, som reelle medarbejdere!

Udskrivningsguiden, er en pjece med yderst relevante informationer om de emner der typisk fylder meget i forbindelse med en udskrivning fra psykiatrisk hospitalsbehandling, både i forhold til fremtidig ambulant behandling, men også i forhold til hele den eventuelle kommunale indsats.

Skolen for Recovery (håbet om at komme sig) der fysisk ligger på Psykiatriske Center Ballerup. Det unikke ved undervisningen her, er at det er tidligere patienter, pårørende samt medarbejdere med fagprofessionel baggrund, der underviser ud fra deres erfaringer.

Det er bestemt ikke ligegyldigt hvor vælgerne sætter deres X den 21. november 2017, hverken i Ballerup eller i Regionen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *